Metsäalan perustutkinnon perusteuudistus

Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Tervetuloa metsäalan perustutkinnon perusteuudistuksen verkkotyöpajaan!

Metsäalan perustutkinnon perusteiden uudistustyöhön voi osallistua avoimissa työpajoissa, jotka toteutetaan Teams-alustalla.  Opetushallitus järjestää yhdessä Etelä-Savon ammattiopiston kanssa työpajan, jonka aiheena on tutkinnon pakollinen osaaminen. Työpajassa työskennellään osaamisalakohtaisesti. 

Työpaja on suunnattu metsäalan työelämän, järjestöjen ja asiantuntijaorganisaatioiden edustajille sekä ammatillisen koulutuksen toimijoille.

Metsäalan perustutkinnon perusteiden uudistuksessa otetaan käyttöön perustutkintojen yhtenäinen arviointikriteeristö nyt myös ammatillisissa tutkinnon osissa. Tämä edellyttää ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilua. Samalla voidaan toteuttaa työelämän kannalta keskeiset muutostarpeet. Tavoitteena on, että uudet perusteet tulisivat voimaan 1.1.2024.

ILMOITTAUDU

Aika ja paikka

4.10.2022 09.00 – 11.00
2 tuntia

Ilmoittautumisaika

14.9.2022 – 3.10.2022 klo 09:00