Opinto-ohjauksen aamukahvi 2/5. Työelämä- ja korkeakouluyhteistyö

Infotilaisuus Opetus ja ohjaus Oppivelvollisuuden laajentaminen Perusopetus

Tervetuloa opinto-ohjauksen aamukahvituokioon! 

 Ohjelma on seuraava: 

  • TAT:n työelämäyhteistyön palvelupolku (Riikka Ahonvala TAT)
  • Työelämäyhteistyö peruskoulussa ja lukiossa (työelämälehtori Matti Raho, Turun kaupunki)
  • Korkea-kouluyhteistyö toisen asteen kanssa (johtaja Outi Perhiö ja lehtori Taru Tallgren, Laurea)
  • Kansainvälisyys ja työpaikalla tapahtuva oppiminen ulkomailla (opetusneuvos Sari Turunen-Zwinger, OPH)

Ei ennakkoilmoittautumista.  

Esityksiä ei tallenneta. Esitysmateriaalit toimitetaan jälkikäteen tapahtumailmoitukseen. 

Liity 2. aamukahviin linkistä

 

Kevään muut kahvituokiot ja aiheet ovat seuraavasti: 

Aamukahvi 1.4.2022 perjantai klo 8.00-9.00 Kaikki ohjaavat 

Aamukahvi 29.4.2022 perjantai klo 8.00-9.00 Opintojen suunnitelmallisuus 

Aamukahvi 20.5.2022 perjantai klo 8.00-9.00 Moniammatillinen yhteistyö opinto-ohjauksessa 

Aika ja paikka

25.3.2022 08.00 – 09.00
1 h