PERUTTU Erasmus+ seminaari koulutus- ja nuorisosektoreille: No Dead Ends – Guidance Supporting all the Way

Seminaari Elinikäinen ohjaus Opetus ja ohjaus Aikuiskoulutus Ammatillinen koulutus Esiopetus Kansalaistoiminta Korkeakoulutus Kulttuuri Lukiokoulutus Nuorisotyö Perusopetus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle TCA

Tapahtuma on peruttu koronaviruspandemian takia.

Suomen Erasmus+ kansallinen toimisto järjestää kansainvälisen seminaarin, jonka keskittyy monipuolisesti ja monitahoisesti elinikäiseen ohjaukseen. Seminaarin tarkoituksena on herättää keskustelua aiheesta ja verkostoitua alan toimijoiden kesken.

Tähän Erasmus+ -seminaariin osallistuu noin 100 koulutus- ja nuorisoalan ammattilaista eri puolilta Eurooppaa (yleissivisistävä koulutus, ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus, korkeakoulutus ja nuorisoala) ja sen aikana tarjoutuu myös hyviä mahdollisuuksia verkostoitua ja löytää kumppaneita esimerkiksi hanketoimintaan.  Organisaatiot voivat hakea kansalliselta toimistolta apurahaa seminaariin osallistumiseen.

  • Aika: 13. - 16.2.2022 huom! Ajankohta muuttunut helmikuuhun 2022
  • Paikka: Jyväskylä, Suomi. Huom! Covid-19 -tilanteesta riippuen tilaisuus voidaan tarpeen tullen järjestää joko webinaarina tai hybriditilaisuutena.
  • Järjestäjä: Suomen Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto
  • Työkieli: englanti

Kohderyhmä

Ohjauksen parissa työskentelevät nuoriso-, koulu- ja korkeakoulualan sekä ammatillisen ja aikuiskoulutuksen ammattilaiset.

Seminaarin kuvaus

Seminaarissa käsitellään ohjausta monesta eri näkökulmasta: esitellään uusinta tutkimusta, ohjaspalvelujen kehittämistä sekä uraohjausta. Lisäksi saadaan esimerkkejä Suomessa käytössä olevista laadukkaista formaalin ja nonformaalin ohjauksen käytänteistä mm. perusopetuksessa, korkeakoulutuksessa, nuorisosektorilla ja työelämäpalveluissa. Seminaarin tavoitteena on luoda avointa vuorovaikutusta,  keskustelua ja ideoita ohjaukseen sekä tarjota alustaa uusien verkostojen rakentumiselle. Ohjelma rakentuu interaktiivisista luennoista, workshopeista, vierailukäynneistä ja ryhmäkeskusteluista. Vapaa-ajan ohjelmassa tutustutaan mm. suomalaiseen saunaperinteeseen.  

Hakeminen

Haussa on yhteensä 20 paikkaa suomalaisille eri organisaatioiden osallistujille. Erasmus+ -ohjelman kansallisesta toimistosta voi hakea tukea matkakustannuksiin (enintään 750 €). Seminaarin järjestävä Erasmus+ kansallinen toimisto maksaa seminaariohjelman sekä majoituksen (3 yötä) ja ruokailut seminaarin aikana.

Voit hakea osallistujaksi tapahtumaan kahta eri kautta. Riippuu toimintasektoristasi, kumppaa hakemusta käytät.

  • Koulutussektorin toimijat käyttävät sivun lopussa olevaa Koulutussektorin hakulomake -linkkiä
  • Nuorisosektorin toimijoille linkki on ilmoituksen oikeassa palkissa nimellä Nuorisosektorin hakulinkki

Hakuaika päättyy 31.12.2021

Lisätiedot:

Kristiina Kirjarinta, yleissivistävä ja aikuiskoulutus

kristiina.kirjarinta [at] oph.fi , puh: 0295 331 892

Sari Huttunen, ammatillinen koulutus

sari.huttunen [at] oph.fi , puh: 0295 338 563

AnneSophie Hokkanen, korkeakoulutus

annesophie.hokkanen [at] oph.fi , puh: 0295 331 127

Paavo Pyykkönen, nuorisoala

paavo.pyykkonen [at] oph.fi, puh: 0295 338 547

Koulutussektorien hakulomake

Aika ja paikka

13.–16.2.2022

Ilmoittautumisaika

28.6.2021 – 31.12.2021 klo 16:00