Prosessiteollisuuden perustutkinnon perusteuudistus, 1. työpaja

Webinaari Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Tervetuloa 1. verkkotyöpajaan 17.8.2022

Prosessiteollisuuden perustutkinnon perusteiden uudistus käynnistyy työpajatyöskentelyllä, joka toteutetaan Teams-alustalla.  Opetushallitus järjestää työpajan yhdessä Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Työpaja on tarkoitettu prosessiteollisuuden työelämän, järjestöjen ja asiantuntijaorganisaatioiden edustajille sekä ammatillisen koulutuksen toimijoille.

Tutkinnon sisältö uudistetaan vastaamaan paremmin työelämän osaamistarpeita, työkokonaisuuksia ja -prosesseja. Lisäksi vahvistetaan osaamisperusteisuutta ja varmistetaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaaminen tutkinnon perusteissa. Tavoitteena on, että uudet perusteet tulisivat voimaan 1.8.2024.

Työpajan ohjelma klo 9-11

  • Uudistustyön sisältö
  • Perusteiden  uusi kirjoittamistapa
  • Osaamistarvekyselyn tulokset
  • Yhteistä työskentelyä: Pakollinen osaaminen
  • Miten jatkamme työskentelyä

Ohjelma tarkentuu elokuun aikana.

ILMOITTAUDU

Aika ja paikka

17.8.2022 09.00 – 11.00
2 tuntia

Ilmoittautumisaika

27.6.2022 – 15.8.2022 klo 16:15