Prosessiteollisuuden perustutkinnon perusteuudistus, 3. työpaja

Webinaari Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Tervetuloa uudistamaan prosessiteollisuuden perustutkinnon perusteita verkkotyöpajaan 13.10.2022

Prosessiteollisuuden perustutkinnon perusteiden uudistamiseen voi osallistua avoimissa verkkotyöpajoissa, jotka toteutetaan Teams-alustalla. Kolmas työpaja järjestää yhteistyössä Opetushallituksen ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa.  Työpaja on tarkoitettu prosessiteollisuuden työelämän, järjestöjen ja asiantuntijaorganisaatioiden edustajille sekä ammatillisen koulutuksen toimijoille.

Tutkinnon sisältö uudistetaan vastaamaan paremmin työelämän osaamistarpeita, työkokonaisuuksia ja -prosesseja. Lisäksi vahvistetaan osaamisperusteisuutta ja varmistetaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaaminen tutkinnon perusteissa. Tavoitteena on, että uudet perusteet tulisivat voimaan 1.8.2024.

Työpajassa esitellään uudistettavan perustutkinnon perusteiden muodostumista ja työstetään valinnaisia tutkinnon osia ja niiden sisältöjä.

ILMOITTAUDU

Aika ja paikka

13.10.2022 09.00 – 11.00
2 tuntia

Ilmoittautumisaika

14.9.2022 – 11.10.2022 klo 16:15