ROADMAP - askeleet kielitietoisen koulun kehittämiseen

Koulutus Perusopetus
Vierekkäin neljä logoa: ECML:n, Euroopan neuvoston, TaC:n eli Training Consultancyn sekä ROADMAP-työkalun.
ECML:n englanninkielinen havaintokuva ROADMAP-itsearvioinnista

Opetushallitus järjestää yhdessä Euroopan nykykielten keskuksen ECML:n kanssa ROADMAP-työpajan 

Katri Kuukka
​Katri Kuukka works as a counsellor of education in Finnish National Agency for Education. Her work includes the development of education and learning of immigrant learners in general education, developing the area, and giving support for the implementation of the national core curricula. Part of her work is implementing in-service training for teachers and head teachers in linguistic and cultural diversity and leadership issues.
Nermina Wikström
​Nermina Wikström works as Director of Education at Swedish National Agency for Education. She has extensive knowledge of language rights´ issues of minorities, policy-based decision making and legislation processes as well as of curriculum and syllabus design, development and nationwide implementation. Her work includes the minority and heritage languages within the compulsory education and the Sami schools of Sweden. Her international experience also includes cross-national cooperation on curriculum, mother tongue and indigenous education issues.

Toimintaympäristömme koulussakin muuttuu monikielisemmäksi ja kansainvälisemmäksi. Akuutein muutostarve tulee ukrainalaisten lasten liittyessä osaksi kouluyhteisöjämme. Tule kehittämään monikielisyyttä ja oppimaan, miten kielitietoista opetusta ja toimintakulttuuria voidaan kehittää.

ECML:n tuottama ROADMAP-itsearviointi tukee koulujen kielitietoisen toimintakulttuurin ja opetuksen sekä oppilaiden kielellisten taitojen kehittämistä. Sen avulla koulu voi analysoida ja arvioida toimintaansa sekä kehittää koko kouluyhteisöä osallistavaa kielikasvatusta. ROADMAP-työkalua voi hyödyntää kehittämisprosessin käynnistämiseen tai osana koulun systemaattista laadun arviointia.

Itsearviointityökalun lisäksi verkkosivustolle on koottu lupaavia käytäntöjä ja esimerkkejä oppilaiden kielellisten taitojen ja kriittisen ajattelun kehittämisen tueksi.

Opetushallitus ja ECML järjestävät Teamsissa kaksipäiväisen etätyöpajan, jossa tutustutaan ROADMAP-työkalun tavoitteisiin ja toiminnallisuuksiin. Työpaja on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulujen opettajille ja rehtoreille.

Tilaisuuden tiedot

Kouluttajina toimivat ROADMAP-työkalun työryhmän asiantuntijat opetusneuvos Katri Kuukka Opetushallituksesta sekä undervisningsråd Nermina Wikström Ruotsin Skolverketistä. Tilaisuus järjestetään ke–to 30.11.–1.12.

Tilaisuuteen otetaan noin 30 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme mukaan työpareja joko samasta koulusta (mielellään rehtori ja opettaja) tai läheisesti yhteistyötä tekevistä kouluista. 

Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 18.11.2022! Tämän jälkeen ole yhteydessä suoraan ECML:n yhteyshenkilöön Anu Halvariin Opetushallituksessa (etunimi.sukunimi (at) oph.fi). 

Tilaisuudessa käytetään englantia, suomea ja ruotsia. Tilaisuus on maksuton.

Ohjelma ja esittelijät (ohjelma päivitetty 22.11):

Date and venue: 30 November 2022, online 

08.30–09.00

Check in and technical check-up 

09.00–09.30

Welcome – Finnish National Agency for Education

Introduction of the ECML experts
Introduction of the participants

09.30–10.00

Presentation of the ECML (video)

Greetings from the ECML team in Finland

What would ECML be for us programmes, ideas, materials. National contact point to the ECML Ms Anu Halvari

10.00–10.30 

Challenges of plurilingual and intercultural education

Nermina Wikström

10.30–11.00

Coffee break

11.00–12.00 

Understanding the whole-school approach to language(s) of schooling

Key ideas of the ROADMAP project and benefits for the school

Nermina Wikström

12.00–13.00

Lunch break

13.00–14.00

Opening the ROADMAP:

- Coordinator's package

- Areas and dimensions

- Survey statements

- Customized school report

Katri Kuukka

14.00–14.05 Mini break

14.05 14.30

Self-assessment tool

Katri Kuukka

14.30 14.45 Coffee break

14.45–16.00

Let's play school: Using the self-assessment in practice

Nermina Wikström

 

Date and venue : 1 December 2022, online  

09.00–10.30

ROADMAP-raportin tutkailua

Tutustuminen lupaaviin käytäntöihin

Katri Kuukka

10.30–10:45

Coffee break

10.45–12.00

Kielitietoisen koulun kehittäminen opetussuunnitelman raamit

Kielitietoinen toimintakulttuuri ja johtaminen

Katri Kuukka

12.00–13.00

Lunch break

13.00–14.00

ROADMAPin soveltaminen omaan koulukontekstiin: Oman koulun kehittämissuunnitelman pohdintaa

14.00–14.15

Coffee break

14.15–15.15

Osallistujien arviointi ja reflektointi koulutuksesta

15.15

Tilaisuus päättyy

Ilmoittaudu työpajaan tästä

Aika ja paikka

30.11. – 1.12.2022

Ilmoittautumisaika

10.10.2022 – 25.11.2022 klo 23:59