Sujuvien siirtymien kehittämistyön satoa: Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -koordinaatiohankkeen loppuseminaari 24.–25.5.2022

Seminaari Webinaari Koulutuksen kehittäminen Opetus ja ohjaus Oppivelvollisuuden laajentaminen Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Sujuvien siirtymien edistämiseksi on tehty monipuolista kehittämistyötä kymmenissä eri hankkeissa vuosina 2019–2022. Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -koordinaatiohanke toteuttaa seminaarin, jossa kehittämistyötä kootaan yhteen ja esitellään laajemmalle yleisölle. Tule tutustumaan kehittämistyön teemoitettuun mallinnustyöhön, kuulemaan ohjausalan ajankohtaisia näkemyksiä ja osallistumaan työpajatyöskentelyyn kehitettyjen mallien parissa sekä kuulemaan, miten kehitetyt mallit saadaan juurtumaan organisaatioiden arkeen.

Seminaari on Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -koordinaatiohankkeen loppuseminaari. Se toteutetaan hybriditilaisuutena 24.–25.5.2022. Seminaarin lähitilaisuus järjestetään Helsingissä hotelli Kämpissä.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

HUOMIO: Ilmoittautumisaikaa on jatkettu.
Lähiosallistumiseen ilmoittautuminen on mahdollista maanantaihin 9.5. saakka.
Etäosallistumiseen ilmoittautuminen on mahdollista perjantaihin 20.5. saakka.

Lisätietoa zoomi [at] oph.fi.

ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hanke toimii valtakunnallisena ESR-koordinaatiohankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista - toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät -osiossa. Hanke koordinoi Sujuvat siirtymät -kehittämisverkostoa. Opetushallitus toteuttaa hankkeen yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa 1.5.2019-30.6.2022. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitus).

Ilmoittautumiseen

Aika ja paikka

24.–25.5.2022

Ilmoittautumisaika

25.3.2022 – 20.5.2022 klo 16:15