Youth@Work Study visit – One-Stop Guidance Centres in Finland

Opintovierailu Erityinen tuki Hyvinvointi Kansainvälistyminen Opetus ja ohjaus Nuorisotyö Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot TCA

Oletko kiinnostunut hakemaan mukaan Ohjaamo-toimintaa käsittelevään kansainväliseen opintovierailuun Jyväskylään ja verkostoitumaan eurooppalaisten nuorison työllistämistoiminnan ammattilaisten kanssa? Opintovierailulla saat hyvän kokonaiskäsityksen, miten Ohjaamot toimivat Suomessa, kuinka niitä tuetaan, miten toiminta linkittyy nuorisotyöhön ja nuorten palveluihin sekä miten Ohjaamot tukevat ja neuvovat nuoria eri asioissa käytännössä. Ohjaamo-toiminta on Euroopan tasolla tunnistettu ja tunnustettu hyvä käytäntö nuorten tukemisessa eri elämän osa-alueilla. Opintovierailu tapahtuu englannin kielellä. Opintovierailu on maksuton ja osallistujan matkat, ruokailut ja majoitus korvataan ja järjestetään opintovierailun puitteissa.

Opintovierailun tavoitteet:

  • Tutustua Ohjaamon toimintaan, miten toiminta on järjestetty, miten sitä tuetaan ja millaisia palveluja nuorille on tarjolla Ohjaamoissa
  • Käydä vierailulla konkreettisesti Jyväskylän Ohjaamossa
  • Tutustua Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmiin ja hankerahoitusmahdollisuuksiin
  • Verkostoitua eurooppalaisten nuorisotyön ja nuorten työllistämiskentän ammattilaisten kanssa ja luoda yhdessä mahdollisia uusia hankeideoita

Opintovierailu on 5 päivän mittainen (maanantai-ilta saapuminen, tiistai-torstai varsinainen ohjelma, perjantai-aamupäivä lähtö).

Kuka voi hakea?

Mukaan voivat hakea nuorisotyön ja nuorten työllistämiskysymysten parissa työskentelevät henkilöt, kuten nuoriso-ohjaajat, hanketyöntekijät, suunnittelijat, koordinaattorit, esihenkilöt jne. On tärkeää, että sinulla on konkreettinen linkki siihen, että voit hyödyntää opintovierailun sisältöjä omassa työssäsi ja organisaatiossasi. 

Youth(at)Work-kumppanuushanke

Tämä opintovierailu on järjestetty Youth(at)Work- kansainvälisen kumppanuushankkeen puitteissa. Youth(at)Work-kumppanuushankkeen tavoitteena on vahvistaa ja nostaa esiin nuorisotyön roolia nuorten työllistämis- ja yrittäjyyskasvatuksen kentällä ja osaltaan tukea Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmien toimeenpanoa. Hankkeen kotisivut: https://youthatworkpartnership.org/

Haku

Voit hakea opintovierailulle alla olevan linkin kautta. Linkki vie SALTO:n tapahtumakalenterin sivulle, jossa tästä tapahtumasta on kerrottu tarkemmin. Samalla sivulla on myös varsinainen hakulomake. Haku päättyy 6.3. ja lopulliset osallistujavalinnat tehdään 18.3., jonka jälkeen hakijoille ilmoitetaan päätöksestä.

Lisätietoa tapahtumasta ja hakemisesta saat Opetushallituksesta:

Ari Huotari ja Paavo Pyykkönen (etunimi.sukunimi [at] oph.fi)

Lisätietoa ja hakulomake Salton sivuilla

Aika ja paikka

30.5.–3.6.2022
5 päivää (3 tapahtumapäivää)

Ilmoittautumisaika

15.2.2022 – 6.3.2022 klo 23:00

Osallistumismaksu

Opintovierailu on maksuton