Yrittäjyyden ammattitutkinnon perusteiden toimeenpanon tukiwebinaari: teema digitaalinen kauppa ja asiakashankinta

Tilaisuuden tavoitteena oli tarjota opetushenkilöstölle tukea yrittäjyyden ammattitutkinnon perusteiden toimeenpanoon ja vinkkejä opetushenkilöstölle oman osaamisen kehittämiseen. Erityisesti tavoitteena oli tukea koulutuksen sisältöjen kehittämistä digitaalisen kaupan ja asiakashankinnannäkökulmasta.

Tällä hetkellä kaupan ala elää historiallista murrosta. Muutos edellyttää täysin uudenlaista osaamista kaupan alan työntekijöiltä. Yrittäjyyden ammattitutkinnon uudistetut perusteet astuivat voimaan 1.1.2022. Yrittäjyyden ammattitutkinnon perusteissa on kiinnitetty erityistä huomiota digitaalisuuden hyödyntämiseen erityisesti kaupan alalla ja kaikessa asiakashankinnassa. Tutkintoon on sisällytetty tutkinnon osat Verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen ja sekä Liiketoiminnan osa-alueen digitalisointi. Aiemmin voimaan tulleen liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon perusteeseen on sisällytetty Digitaalisen myynnin kehittäminen ja Digitaalinen markkinointiviestintä -tutkinnon osat. Perusteet löydät ePerusteet-palvelusta.

Webinaari on osallistujille maksuton. Myöhemmin alan opetushenkilöstölle tuotetaan saataville tallenne digitaalisen kaupan osuudesta. Tilaisuuden esitysaineistot löydät sivupalkista.

Aika ja paikka

30.9.2022 09.15–12.00

Ilmoittautumisaika

Tapahtuma on täynnä

Liitteet

Kutsu ja ohjelma 30.9.2022
Esitys_Yrittäjyyden ammattitutkinnon perusteen sisältö, Minna Taivassalo
Esitys_Verkkokauppa, digitaaliset liiketoimintamallit ja digitaalinen asiakashankintaMika Syrenius
Hyödyllisiä linkkejä liittyen digitaaliseen kauppaan_Mikalta