Ammatillisen koulutuksen KOSKI- ja Valpas -klinikka

Infotilaisuus Koulutus Digitaalisuus Ammatillinen koulutus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Ammatillisen koulutuksen klinikka

Ammatillisen koulutuksen KOSKI- ja Valpas -klinikat jatkuvat keväällä 2023! Ammatillisen koulutuksen klinikat järjestetään joka toinen viikko perjantaisin klo 9.30 - 10.30 Teams-kokouksina. Klinikoiden tarkoitus on olla avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa koulutuksen järjestäjät voivat esittää KOSKI- ja Valpas- palveluihin liittyviä akuutteja ja ajankohtaisia kysymyksiä. Ammatillisen koulutuksen klinikoilla palveluihin liittyvää neuvontaa ovat klinikoilla antamassa KOSKI- ja Valpas-palveluiden asiantuntijat. Klinikalla ovat paikalla myös eHOKS-palvelun sekä ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen asiantuntijat vastaamassa koulutuksen järjestäjien ja KOSKI-käyttäjien esittämiin kysymyksiin. Tilaisuuksissa ei ole ennalta määrättyä agendaa, vaan niiden sisältö määräytyy koulutuksen järjestäjien esittämien kysymysten ja esiin nostamien aiheiden perusteella. Tilaisuuksia ei tallenneta.

Teams-kestolinkit ammatillisen koulutuksen klinikoille sekä klinikoiden tapahtumakalenteri löytyvät eDuuni-wikistä. Huomaathan, että vuoroviikoin järjestettäville yleissivistävän koulutuksen KOSKI-klinikoille ja ammatillisen koulutuksen klinikoille on erilliset Teams-linkit!
 

Kliniken för yrkesutbildning

Klinikerna för yrkesutbildningen fortsätter våren 2023! Yrkesutbildningens kliniker hålls varannan vecka på fredagar klockan 9.30-10.30 som Teams-möten. Syftet med klinikerna är att vara öppna diskussionstillfällen där utbildningsanordnare kan ställa akuta och aktuella frågor relaterade till KOSKI- och Valpas-tjänsterna.

På yrkesutbildningens kliniker ges servicespecifik rådgivning av sakkunniga från KOSKI- och Valpas-tjänsterna, ePUK-tjänsten samt yrkesutbildningens statsandelsfinansieringens sakkunniga, som svarar på frågor som utbildningsanordnare och KOSKI-användare ställer. Tillfällen har ingen förutbestämd agenda utan deras innehåll bestäms utifrån de frågor och samtalsämnen som tas up. Tillfällena spelas inte in.

Teams-länken för yrkesutbildningens kliniker samt klinikernas evenemangskalender finns i eDuuni-wiki. Observera att det finns separata Teams-länkar för allmänbildande utbildningens kliniker och yrkesutbildningens kliniker som anordnas varannan vecka!