Digioppimisen areena 2023 - Arena för digitalt lärande 2023

Seminaari Digitaalisuus Johtaminen ja hallinto Koulutuksen kehittäminen Opetus ja ohjaus Opettajat ja kasvattajat Aikuiskoulutus Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus
Fantasiameikattu nainen puhaltaa värikästä kimalletta purppurasävyisellä taustalla.

Tämän vuoden kantavina teemoina ovat eettisyyden ja teknologian välinen tasapaino, tekoäly, kriittinen ajattelu ja yhdenvertaisuus.

Digioppimisen areenalta saat käytännön vinkkejä oman työsi kehittämiseen. Koulutuspäivät koostuvat yhteisten ajankohtaisten sisältöjen ohella teemoittain sekä koulutusasteittain järjestettävistä rinnakkaisohjelmista.

Tapahtuman yhteyteen järjestetään myös pienimuotoinen näyttely. Ensimmäisenä päivänä on iltatilaisuus, jossa voit verkostoitua ja tavata kollegoita.

Tapahtuma on suunnattu opettajille, johtajille, koulutuksen kehittäjille ja tietohallinnon edustajille varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen koulutuksessa. Lisäksi tapahtuma soveltuu opetusteknologia-yrityksille ja työelämäkumppaneille sekä muuten asiasta kiinnostuneille.

Tervetuloa tapaamaan kollegoita ja vaihtamaan ajatuksia - tavataan Digioppimisen areenalla!

-------------------------------------------------------------

Genomgående teman i årets seminarium är balansgången mellan etik och teknologi, AI, kritiskt tänkande och likvärdighet.

Arenan för digitalt lärande ger dig praktiska tips för att utveckla ditt eget arbete. Utbildningsdagarna består av gemensamt aktuellt innehåll och av parallellprogram uppdelade på teman och utbildningsstadier.

I anknytning till evenemanget ordnas även en småskalig utställning. I den första dagen ingår ett kvällsevenemang där du kan nätverka och träffa kolleger.

Arenan för digitalt lärande riktar sig till lärare, ledare, pedagogiska utvecklare och representanter för dataadministrationen inom småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen samt utbildningen på andra stadiet. Dessutom passar evenemanget företag inom undervisningsteknologi, arbetslivspartner och övriga intresserade.

Välkommen för att träffa kolleger och utbyta tankar – vi träffas på Digiarenan!
 

Ohjelma / Program

Maanantai / Måndag 11.12.2023

Puheenjohtajina toimivat johtaja Paula Merikko ja kouluneuvos Jorma Kauppinen Opetushallituksesta.

9.00–10.00
Ilmoittautuminen, aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen
Anmälan, morgonkaffe och utställning

10.00–10.10
Tervetuloa Digioppimisen areenalle!
johtaja Paula Merikko ja kouluneuvos Jorma Kauppinen, Opetushallitus

10.10–11.00
Tulevaisuuskeskustelu: Digitalisaatio koulutuksessa 
Mitä muuttaisit tai tekisit koulutuksen digitalisaation edistämiseksi, jos voisit?

Mukana keskustelemassa ovat

  • Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman
  • lehtori Miika Huikari, Kuortaneen urheilukoulu
  • professori Kalle Juuti, Helsingin yliopisto
  • Education outreach expert Kari Kivinen, Faktabaari
  • oppimisteknologian pedagoginen asiantuntija Sanna Vahtivuori-Hänninen, Espoon kaupunki

Keskustelua johdattelee ja taikasauvaa heiluttelee opetusneuvos Minna Taivassalo Opetushallituksesta.

11.00–11.15
Tauko / Paus

11.15–12.00
Generation AI -hanke vahvistaa lasten ja nuorten kykyä ymmärtää tekoälyyn sekä koneoppimiseen perustuvia teknologioita ja niiden vaikutuksia
yliopistonlehtori Jari Laru, Oulun yliopisto

12.00–13.30
Lounas ja näyttelyyn tutustuminen 
Lunch och utställning

13.30–15.15
Teemalliset rinnakkaisohjelmat A (A1 – A5)
13.30–14.15 ja 14.30–15.15 (tauko 14.15–14.30)
Huom. Etäosallistujille on oma Teams-ryhmä (A5)

A1) Eettinen ja teknologinen näkökulma / Etiskt och tekniskt perspektiv
13.30–14.15
AI – Eettisyyden ja teknologian välinen tasapaino
tutkijatohtori Tomi Kokkonen, RADAR-hanke, Käytännöllisen filosofian oppiaine, Helsingin yliopisto
14.15–14.30
Tauko
14.30–15.15
AI – en balansgång mellan etik och teknik
biträdande professor Linda Mannila, Avdelning för datavetenskap, Helsingfors universitet

A2) Eettisyys ja tietosuoja
13.30–14.15
Tietosuojanäkökulmia kouluihin ja oppilaitoksiin
Alustus ja keskustelua
juristi Heidi Saari, Opetushallitus
14.15–14.30
Tauko
14.30–15.15
Tietosuoja ja tunnistetut haasteet digitaalisissa oppimisympäristöissä
Alustus ja keskustelua
digikehittämispäällikkö Harri Luttinen, Espoon kaupunki

A3) Kriittinen ajattelu
13.30–14.15
Opettajana tekoälyn aikakaudella – kriittisen ajattelun merkitys oppimisessa
professori Matti Tedre, GenAI -hanke, Itä-Suomen yliopisto 
yliopistonlehtori Henriikka Vartiainen, Itä-Suomen yliopisto
14.15–14.30
Tauko
14.30–15.15
Miksi opettaa kriittistä lukutaitoa?
Education outreach expert Kari Kivinen, Faktabaari 
Kriittinen lukutaito digioppimisessa – mitä, miksi ja miten?
tutkija Elina Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto

A4) Yhdenvertaisuus
13.30–14.15
FCLab yhdenvertaisuutta edistämässä
Sampo Forsström, Janne Nissinen ja Markku Hilpinen, FCLab.fi-hanke
14.15–14.30
Tauko
14.30–15.15
Miten huomioida monenlaisia oppijoita digiopetuksessa?
KT, erityispedagogi Erja Sandberg, ES Pedagogica Oy

A5) Etäosallistujien Teams-ryhmä (lähiosallistujat voivat myös halutessaan seurata etäosallistujien ohjelmaa)
13.30–14.15
Kohti digipedagogista kehittäjätoimijuutta! Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus (DigiErko) opettajien osaamisen kehittämisen keinona
projektipäällikkö Sorella Karme, Helsingin yliopisto & DigiErko -alumni, kehittämiskoordinaattori Hanna-Mari Tiihonen, Lahden kaupunki, perusopetus
14.15–14.30
Tauko
14.30–15.15
Vuorovaikutus ja yhteisöllinen oppiminen monimuotoisissa oppimisympäristöissä
projektipäällikkö Susanna Kaitera, Oulun yliopisto

15.15–15.45
Iltapäiväkahvi näyttelyyn tutustuminen 
Kaffe och utställning

15.45–16.30
Lähtökohtia generatiivisen tekoälyn ajan pedagogiikkaan 
professori Kalle Juuti, Helsingin yliopisto 

17.00–19.00
Cocktailtilaisuus / Cocktailtillfälle
Tervetulosanat ja maljan nosto, kouluneuvos Jorma Kauppinen, Opetushallitus
Tarjolla on syötävää, juotavaa sekä ennen kaikkea mukavaa ja rentoa yhdessäoloa!
Lauluryhmä The Friends of Dorothy esiintyy klo 18.00–18.20


Tiistai / Tisdag 12.12.2023

9.00–9.05
Aamunavaus ja johdattelua päivän teemoihin
johtaja Paula Merikko ja kouluneuvos Jorma Kauppinen, Opetushallitus

9.05–10.00
Digi on hyvä renki, mutta huono isäntä Millaista kasvatusta ja sivistystä digitaalisuus mahdollistaa?
professori Hannu Heikkinen, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto 

10.00–10.30
Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
Kaffe och utställning

10.30–12.15
Koulutusasteittaiset rinnakkaisohjelmat B (B1 – B6)
10.30–11.15 ja 11.30–12.15 (tauko 11.15–11.30)
Huom. B-ohjelmaosuudessa striimataan ryhmä B5). Muita ryhmiä ei striimata eikä niihin voi liittyä etäyhteydellä.

B1) Varhaiskasvatus ja esiopetus
10.30–11.15
Tavoitteellista mediakasvatusta – miksi ja miten?
erityisasiantuntija Saara Salomaa,  Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Kavi
11.15–11.30
Tauko
11.30–12.15
Ohjelmoinnillisen ajattelun ensiaskeleet - alkeiskoodaus Espoon varhaiskasvatuksessa
varhaiskasvatuksen opettaja Hanna Manner ja varhaiskasvatuksen asiantuntija Satu Nerg-Öhman, Espoon kaupunki
Ilmaisten ja taiteillen digiä – Vantaan varhaiskasvatuksen digipedagogiikan periaatteet käytäntöön
projektiasiantuntija Minna Vänskä ja varhaiskasvatuksen tvt-asiantuntija Heli Hemilä, Vantaan kaupunki, Kasvatuksen ja oppimisen toimiala

B2) Perusopetus
10.30–10.55
Näkökulmia yhteistyön hyötyihin – Digitalisaation suuntaviivat Päijät-Hämeessä
projektikoordinaattori Hanna-Maria Partanen, Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen, Lahden kaupunki
rehtori Mari Laurell, Heinolan kaupunki
opettaja Eija Seunala, Orimattilan kaupunki

10.55–11.15
Millaista on olla digiagentti?
Nuorten oppilasagenttien puheenvuoro: Oppilaiden SuperAgentit Katri ja Sofia
Englanninkielisen OppilasAgentti-toiminnan esittelyvideon ensiesitys

11.15–11.30
Tauko

11.30–12.15
STEAM pedagogisen toimintakulttuurin kehittämisen välineenä
projektipäällikkö Paula Vorne, Oulun kaupunki
Oppijan digipolku kohti yhdenvertaista digitaalista osaamista
projektipäällikkö Marjo Malinen ja projektisuunnittelija Heikki Pulkka, Helsingin kaupunki

B3) Perusopetus 
10.30–11.15
Oppilaslähtöinen näkökulma digitaalisten ympäristöjen hyödyntämiselle oppimistilanteissa
tutkija Risto Hotulainen, Helsingin yliopisto
11.15–11.30
Tauko
11.30–12.15
Miten perusopetuksen digitalisaatio etenee?
Ajankohtaista digitalisaation viitekehystyössä
asiantuntija Anna-Kaisa Berisha, opetus- ja kulttuuriministeriö
projektipäällikkö Reetta Judén, Opetushallitus

B4) Lukiokoulutus
10.30–11.15
Digiosaamisen, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen lukiossa
Heikki Laivamaa ja Miika Miinin, Digitaalisen osaamisen tuki- ja kehittämisyksikkö Eduks, Lappeenranta
11.15–11.30
Tauko
11.30–12.15
Let the data tell – Oppimista sensoridatan avulla
lehtori Hannu Moilanen, Jyväskylän normaalikoulun lukio

B5) Ammatillinen koulutus (Striimataan etäyhteydellä)
10.30–11.15
Työelämän ja oppilaitoksen yhteiskäyttöiset oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa – Case Careeria ja Neste Oyj: Ratkaisuja teollisuuden vihreän siirtymän osaamistarpeisiin
kouluttaja Kirsti Ruutu, Prosessiteollisuuden pt, Careeria
tuotepäällikkö Pekka Qvist, Digitaaliset NAPCON-koulutusratkaisut, Neste

11.15–11.30
Tauko
11.30–12.15
Kotona hybridimaailmoissa – kuinka metaverseteknologioita kannattaa hyödyntää oppimisessa
johtava yliopettaja, tutkimusvastaava Mika Luimula, Turun ammattikorkeakoulu

B6) Svenskspråkig utbildning / Tema: AI i utbildning
10.30–12.15
Lägesanalys, perspektiv och råd med praktiska exempel . 
Hur används AI som stöd i matematiklärandet och hur fungerar det?  
Hur används AI i kartläggningen av elevernas läsförmåga?  
undervisningsrådet Kristian Smedlund, Utbildningsstyrelsen  
CEO Ida Rönnlund, eMath Studio  
IKT-pedagog Jari Niemelä, Vörå kommun  

12.15–13.15
Lounas  ja näyttelyyn tutustuminen
Lunch och utställning

13.15–14.00
Keho, aivot ja mieli – aivotutkimuksen näkökulma oppimisen digitalisaatioon
apulaisprofessori Tiina Parviainen, Jyväskylän yliopiston Monitieteisen aivotutkimuskeskuksen ja Aivotiedon jalostamo –hankkeen johtaja

14.00–14.45
Koulutuksen merkitys tulevaisuuden selviytymiskeinona 
professori, globaalikasvatus Elina Lehtomäki, Oulun yliopisto 

14.45–15.00
Tilaisuuden yhteenveto ja päätössanat
johtaja Paula Merikko, Opetushallitus
15.00–
Kahvi / Kaffe

***
Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. / Förändringar i programmet är möjliga.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen

Voit osallistua tilaisuuteen joko paikan päällä tai etäyhteyden välityksellä. Ohjelman yhteiset osuudet striimataan Messukeskuksesta. Etäosallistujille ohjelmassa on oma Teams-ryhmä maanantaina 11.12.2023. Tiistaina 12.12.2023 isoimmaksi muodostunut koulutusasteittainen ryhmä B5 Ammatillinen koulutus striimataan pääsalista. Muita ryhmiä ei striimata. Tilaisuudesta ei tehdä tallenteita.

  • osallistun paikan päällä molempiin päiviin:  400 € + alv 24 %/hlö
  • osallistun paikan päällä yhteen päivään:  260 € + alv 24 %/hlö
  • etäosallistuminen molempiin päiviin:  280 € + alv 24 %/hlö
  • etäosallistuminen yhteen päivään: 182 € + alv 24 %/hlö

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot: 
  - osallistutko koko tapahtumaan vai vain yhteen päivään
  - osallistutko iltatilaisuuteen (lähitoteutus)
  - mihin rinnakkaisohjelmiin osallistut (lähitoteutus)
  - laskutusosoite, sähköpostiosoite ja erityisruokavalio.

Lasku lähetetään tilaisuuden jälkeen osallistujan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Majoitus

Osallistujat vastaavat itse majoitusjärjestelyistään.

Olemme varanneet avoimen huonekiintiön Holiday Inn Helsinki - Expo -hotellista ajalle 10.12.-12.12.2023. Jokainen majoittuja varaa ja maksaa huoneensa itse. 

Huonetyyppi: Standard
Hinta:
114.20 € yhden hengen huone / vuorokausi
125.20 € kahden hengen huone / vuorokausi

Huonehinnat sisältävät aamiaisen ja langattoman nettiyhteyden.

Varaukset voi tehdä varaustunnuksella "Opetushallitus HT" myös puhelimitse tai sähköpostitse: 
Hotelli: Holiday Inn Helsinki - Expo
Osoite: Messuaukio 1, 00520 HELSINKI
Puhelinnumero: 09 150 900
Sähköposti: expo [at] holidayinnhelsinki.fi

Huoneet ovat varattavissa 26.11.2023 mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan.

Peruutusehdot

10–3 päivää ennen tilaisuutta tehdystä peruutuksesta veloitamme 30 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen tai jätetään kokonaan tekemättä, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus tehdään sähköpostitse, koulutuspalvelut [at] oph.fi. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätiedot

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Ota yhteyttä sähköpostitse: koulutuspalvelut [at] oph.fi (koulutuspalvelut[at]oph[dot]fi).

 

Ilmoittaudu tilaisuuteen / Anmälan till evenemanget

Aika ja paikka

11. – 12.12.2023
Messukeskus / Mässcentrum , Helsinki
Messuaukio 1, 00520
Mässplatsen 1, 00520
Map link

Osallistumismaksu

Paikan päällä: 400 € + alv 24 % / hlö / 2 pv tai 260 € + alv 24 % / hlö / 1 pv. Etäosallistuminen: 280 € + alv 24 % / hlö / 2 pv tai 182 € + alv 24 % / hlö / 1 pv.