Liiketoiminnan perustutkinnon uudistamistyön 2. työwebinaari

Liiketoiminnan perustutkinnon perusteiden uudistamistyö on käynnissä. Perusteita uudistettaessa otetaan käyttöön ammatillisissa tutkinnon osissa yhtenäinen arviointikriteeristö ja ammattitaitovaatimusten osaamisperusteisuutta vahvistetaan. Tutkinnon sisältöjä ja tutkinnon muodostumista on tarkasteltu työelämän tarpeiden mukaisesti ja on tunnistettu tarpeita sekä uusille tutkinnon osille että tutkinnon muodostumisen muuttamiselle. Pakolliset tutkinnon osat ovat olleet kommentoitavina perustetyön TEAMS-ryhmässä ja niitä on käsitelty työelämätoimikunnassa. 31.1. Opetushallituksen ja Tredun järjestämässä työwebinaarissa keskityttiin valinnaisiin tutkinnon osiin ja tutkinnon muodostumiseen.  Mikäli et linkistä pääse liittymään valtion TEAMS-ryhmään, pyydä jäsenyyttä TEAMSiin minna.taivassalo [at] oph.fi.
Tilaisuuden esitysaineiston löydät  tämän sivun laidasta. 
 

Aika ja paikka

31.1.2023 12.00 – 15.00

Liitteet

Kutsu ja ohjelma
Esitys