Maailma avoinna – kansainvälisyyttä kaikille!

Kansainvälistyminen Aikuiskoulutus Lukiokoulutus Nuorisotyö Perusopetus Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Eurodesk Euroguidance Euroopan solidaarisuusjoukot

Maailma avoinna -verkkotapahtuma keskittyy tänä vuonna osallisuuteen ja moninaisuuteen kansainvälisyysohjauksessa. Tilaisuus on suunnattu esimerkiksi nuorisotyössä, oppilaitoksissa, TE-palveluissa, Ohjaamoissa tai järjestöissä nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustehtävissä toimiville sekä alaa opiskeleville. Tilaisuuden järjestävät Opetushallituksen kansainvälisyysohjaukseen keskittyvät palvelut Eurodesk ja Euroguidance.

Tervetuloa pohtimaan kanssamme moninaisuutta ja osallisuutta nuorten kansainvälistymisessä!

Päivän ohjelma

9.00 Päivän avaus, Riikka Uljas-Bärman, Eurodesk 

9.15 Kulttuurinen moninaisuus ja antirasismi ohjaustyössä, Mona Eid 

 • Mona Eid toimii projektipäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus tiimissä, jossa hän veti Verkkokoulutus antirasismi ammattilaisille -hanketta (thl.fi/antirasismikoulutus). Opettajataustainen Mona Eid on toimittanut kirjat Third Culture Kids (Otava, 2022) ja Kiharoita – kirjoituksista hiuksista (S&S 2022), jotka kuvaavat moninaista suomalaisuutta ja kokemuksia Suomesta. 

9.45 Antirasismi ja osallisuus nuorten kansainvälistymisessä, Ulkar Aghayeva 

 • Ulkar Aghayeva on filosofian maisteri sosiaalisen syrjäytymisen koulutusohjelmasta Åbo Akademista. Antirasismin ja yhdenvertaisuuden asiantuntija, vastuullisuuskonsultti, Fem-R:än puheenjohtaja ja Ihmisoikeusliiton johtokunnan varapuheenjohtaja. Ulkar aloittaa väitöskirjatutkimuksen Helsingin yliopistossa vuoden vaihteessa ja on myös MakeSomeNoise –puhuja.  

10.15 Puhujien dialogi ja keskustelua 

10.45 Osallisuus ja moninaisuus Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa, Opetushallitus 

1112 Lounastauko

12.00 Teemapajat

 • Solidaarisuutta ja osallisuutta nuorten omilla hankkeilla
  Tule kuulemaan Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmista tuettujen hankkeiden kokemuksia nuorten harrastamisen ja mielen hyvinvoinnin edistämisestä. Teemapajassa on paikalla mm. Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:ssä toteutetun Tytöiltä tytöille! -hankkeen nuoria. Teemapajan jälkeen osaat rohkaista ja ohjata nuoria toimimaan heille tärkeiden asioiden edistämiseksi EU-rahoituksen avulla.
 • Erityistä tukea tarvitsevien nuorten kansainvälistyminen
  Kansainvälisyys kuuluu kaikille – myös hänelle, jonka arjessakin on haasteita. Irene Lüders-Helander Lahden nuorisopalveluiden etsivästä nuorisotyöstä ja Ville Mäkelä Vamos Tampereen Linja 20 -hankkeesta jakavat esimerkkejä onnistuneista poluista kansainvälisyyteen NEET-nuorten kanssa. 
 • Ohjaa kansainvälisyyteen -käyttövalmiit työvälineet apunasi 
  Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekevän ei tarvitse olla kansainvälistymisen asiantuntija tukeakseen ja rohkaistakseen nuoria kansainvälisyyteen. Euroguidancen materiaalien ja työvälineiden avulla voit auttaa jokaista löytämään oman tapansa kansainvälistyä. Teemapajassa tutustut työvälineisiin ja pääset pohtimaan niiden merkitystä omassa työssäsi.  
 • Ammatillista osaamista kansainvälisistä koulutuksista
  Kansainväliset koulutukset tarjoavat nuorten kanssa työskenteleville tilaisuuden syventyä erilaisiin nuorisotyön ja kansalaistoiminnan teemoihin sekä verkostoitumaan kansainvälisesti. Teemapajassa kuulemme terveisiä koulutuksista ja pohdimme, mitä annettavaa niillä on omalle ammatilliselle osaamiselle – kansainvälistymistä unohtumatta!

13.00 Erilaisia polkuja kansainvälisyyteen – nuoret keskustelevat kokemuksistaan

 • Kuusi nuorta jakavat omannäköiset kansainvälistymistarinansa ja pohtivat, miten kansainvälinen kokemus on vaikuttanut heidän elämäänsä. Mikä on ollut ohjauksen ja tuen merkitys heidän poluillaan? Keskustelun vetävät Opetushallituksen korkeakouluharjoittelijat Aliisa Alatossava ja Dora de Arruda Camara.  

Ilmoittaudu mukaan 20.11. mennessä!

Lisätietoja:

 • Riikka Uljas-Bärman, riikka.uljas-barman [at] oph.fi
Ilmoittaudu tapahtumaan

Aika ja paikka

24.11.2023 09.00 – 14.00

Ilmoittautumisaika

5.10.2023 – 20.11.2023 klo 16:00