Monikielisyyden tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -syysseminaari

Seminaari Esiopetus Varhaiskasvatus

Syysseminaarin teemana on suomi/ruotsi toisena kielenä opetus, viittomakielten huomioiminen sekä kielitietoisuus ja kielen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Osa seminaaripäivien luennoista tallennetaan ja ne julkaistaan Opetushallituksen verkkosivuilla.

Kohderyhmä: Henkilöstö, joiden työtehtäviin kuuluu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suomi toisena/ruotsi toisena kielenä opetus ja ohjaus, kieli- ja kulttuuriopettajat, pedagogiset asiantuntijat, päiväkodin johtajat ja muut varhaiskasvatuksen/esiopetuksen johto- ja kehittämistehtävissä toimivat henkilöt.

Maksuton seminaari järjestetään lähitilaisuutena, etäosallistuminen ei ole mahdollista. Osallistujilta toivotaan molempiin päiviin osallistumista. Ilmoittautuminen on sitova ja avautuu 16.8.2023. Seminaariin mahtuu 130 henkilöä.   

Alustava ohjelma – Huom. ohjelmaan voi tulla muutoksia

Torstai 28.9.2023

8.30–9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit                           

9.30–9.35 Tervetuloa seminaariin
Kati Costiander, opetusneuvos, Opetushallitus

9.35–9.45 Varhaiskasvatuksen kehittämisen suuntia
Tarja Kahiluoto, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö    

9.45 Koulutuksen ja eriarvoisuuden hankalaa suhdetta säröttämässä
Kristiina Brunila, professori, AGORA kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

10.30 Monikielisten lasten osallisuuden ja oppimisen mahdollistuminen
Outi Arvola, kasvatustieteen tutkijatohtori, Turun yliopisto

11.30–12.30 Lounas

12.30 Iso ja Pieni - Talven arvoitus -satutuokio
Maria Tyrer, projektiasiantuntija, Turun yliopisto

12.45 Monikielisyys, normit ja pedagogiikka
Heini Lehtonen, suomen kielen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

13.45 Viittomakieltä omaksuvat lapset avartavat käsitystämme kielestä ja kielellisestä monimuotoisuudesta 
Laura Kanto, FT, dos, akatemiatutkija, Jyväskylän yliopisto

14.30–15.00 Iltapäiväkahvi

15.00 Multilingualism and Identity Development in ECE Classrooms 
Nancy L Commins, Clinical Professor Emeritus, Culturally & Linguistically Diverse Education, University of Colorado, Denver

16.15 Päivä päättyy


Perjantai 29.9.2023

9.00 Päivän avaus ja johdattelua päivän aiheisiin
Kati Costiander, opetusneuvos, Opetushallitus
Sanna Voipio-Huovinen, opetusneuvos, Opetushallitus

9.10 Kielellisesti vastuullinen pedagogiikka               
Jenni Alisaari,
Yliopistonlehtori, Tukholman yliopisto, erikoistutkija, INVEST tutkimuskeskus ja lippulaiva, Turun yliopisto

10.00 Miksi fonetiikka on tärkeää kielen oppimisessa?
Maija S. Peltola, professori, Turun yliopisto

10.30 Tauko

10.45 Kielitietoisuus ja monikielisyys varhaiskasvatuksessa
Mari Honko, tutkijatohtori, soveltavan kielentutkimuksen dosentti, Jyväskylän yliopisto

11.30 Monikielisen pedagogiikan toteutuminen suomalaisessa varhaiskasvatuksessa (KOAVA-aineisto)
Juli-Anna Aerila, yliopistonlehtori, Turun yliopisto
Maria Tyrer, projektiasiantuntija, Turun yliopisto

12.00–13.00 Lounas

13.00 1. Työpajatyöskentely - aiheeseen alustus ja keskustelua (työpaja valitaan ilmoittautuessa)

A) Kieliä vertailemalla kohti kielitietoisempaa pedagogiikkaa
Maria Tyrer, projektiasiantuntija, Turun yliopisto
Katja Haapanen, fonetiikan tutkija, Turun yliopisto
B) KieliPeda-työvälineenä - Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa  Marjaana Gyekye, Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä (S2) -opettaja, Kehittäjäopettaja, Helsingin kaupunki
Nina Thurin, Kieli- ja kulttuurikoordinaattori, Vantaan kaupunki

C) Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen
Sari Ahola, varhaiskasvatusyksikön johtaja, Espoo
D) Monikielisyyden voima: Lapsen viittomakielen omaksuminen ja tukeminen varhaiskasvatuksessa - uusia näkökulmia ja käytännön vinkkejä
Pirkko Selin-Grönlund, erityisasiantuntija, Kuurojen Liitto ry
Annika Aalto, erityisasiantuntija, Kuurojen Liitto ry
Laura Kanto
, FT, dos, akatemiatutkija, Jyväskylän yliopisto
E)
Monikielisten lasten kielen kehityksen viiveisyys ja puheterapia
Ulla-Mari Ruponen, Laillistettu puheterapeutti, FM

13.45 2. Työpajatyöskentely - aiheeseen alustus ja keskustelua (työpaja valitaan ilmoittautuessa)

A) Kieliä vertailemalla kohti kielitietoisempaa pedagogiikkaa
Maria Tyrer, projektiasiantuntija, Turun yliopisto
Katja Haapanen, fonetiikan tutkija, Turun yliopisto
B) KieliPeda-työvälineenä - Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa  Marjaana Gyekye, Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä (S2) -opettaja, Kehittäjäopettaja, Helsingin kaupunki
Nina Thurin, Kieli- ja kulttuurikoordinaattori, Vantaan kaupunki 

C) Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen
Sari Ahola, varhaiskasvatusyksikön johtaja, Espoo
D) Monikielisyyden voima: Lapsen viittomakielen omaksuminen ja tukeminen varhaiskasvatuksessa - uusia näkökulmia ja käytännön vinkkejä
Pirkko Selin-Grönlund, erityisasiantuntija, Kuurojen Liitto ry
Annika Aalto, erityisasiantuntija, Kuurojen Liitto ry
Laura Kanto,
FT, dos, akatemiatutkija, Jyväskylän yliopisto
E) Monikielisten lasten kielen kehityksen viiveisyys ja puheterapia
Ulla-Mari Ruponen, Laillistettu puheterapeutti, FM

F) Språkmedvetenhet som omsorg och undervisning (ruotsinkielinen työpaja)
Mari Bergroth, universitetslektor, Helsingfors universitet

14.30 Seminaarin päätöspuheenvuoro
Lucina Hänninen, Opetusneuvos, perusopetus ja varhaiskasvatus -yksikön päällikkö, Opetushallitus

14.45-15.15 Iltapäiväkahvi ja seminaari päättyy 


Lisätietoa 10.8.2023 alkaen
Opetusneuvos Kati Costiander etunimi.sukunimi(a)oph.fi

Aika ja paikka

28. – 29.9.2023
2 pv
Helsinki Congress Paasitorni , Helsinki
Paasivuorenkatu 5 A

Ilmoittautumisaika

16.8.2023 – 21.9.2023 klo 16:00