OTF – Oppimisen tuen foorumi 2023 - Forum för stöd för lärande 2023

Erityinen tuki Johtaminen ja hallinto Kodin ja koulun yhteistyö Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus

Miten inklusiiviset periaatteet ohjaavat oppimisen edistämistä? Mitä moninaisia käytänteitä ammattilaisten työhön kuuluu? Päivien aikana saat näkökulmia ajankohtaiseen keskusteluun, tutkimukseen ja toimintaan liittyen oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Koulutuspäivät koostuvat yhteisten sisältöjen ohella koulutusasteittain ja teemoittain järjestettävistä rinnakkaisista työpajoista. Tervetuloa Oppimisen tuen foorumiin! 

Hur styr inkluderande principer främjandet av lärande? Vilka olika tillvägagångssätt är en del av de yrkesverksammas arbete? Under seminariedagarna presenteras perspektiv på den aktuella diskussionen och forskningen samt arbetet med anknytning till stöd för lärandet och skolgången. Utöver innehållet i programmet som är gemensamt för alla ingår parallella grupprogram för de olika utbildningsstadierna och med olika teman. Under seminariets första dag ordnas programinslag på svenska. Välkommen till Forum för stöd för lärande!  

Opetushallitus järjestää Oppimisen tuen foorumin yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.

Utbildningsstyrelsen ordnar konferens i samarbete med Valteri center för lärande och kompetens. 

Tapahtuma on suunnattu opetuksen ja koulutuksen järjestäjien edustajille, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen erityisopettajille, varhaiskasvatuksen erityisopettajille, erityisopettajille, varhaiskasvatuksen opettajille, opettajille, johdolle sekä muulle henkilökunnalle ja yhteistyötahoille.

Evenemanget riktar sig till speciallärare, lärare, ledare och övrig personal samt samarbetsparter inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

Oppimisen tuen foorumiin on mahdollista osallistua paikan päällä tai etänä. 

Ohjelma / Program

Maanantai / Måndag 17.4.2023 

8.45-9.30       Ilmoittautuminen, aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen / 
                       
Anmälan, morgonkaffe och utställning 

9.30-9.45       Tilaisuuden avaus

9.45-9.50       Musiikkiesitys 

9.50-10.30     Oppimisen tuki ja lapsen etu 
                        yliopistonlehtori, OTT, VT, dosentti Virve Toivonen, Helsingin yliopisto
                        
(Presentationen är tillgänglig på svenska)  

10.30-11.00   Ajankohtaista oppimisen ja koulunkäynnin tuen kansallisessa
                       kehittämisessä
 
                       erityisasiantuntija Merja Mannerkoski, opetus- ja kulttuuriministeriö 
                       
(Presentationen är tillgänglig på svenska) 

11.00-11.15  Tauko / Paus 

11.15-12.00  Dialogi Johtajuus ja henkilöstön yhteistyö kohti osallistavaa
                       yhteisöä
 
                       väitöskirjatutkija Paula Laakso, Turun yliopisto ja  
                       KT, EO, rehtori Birgit Paju, Espoo, Lintuvaaran koulu 

12.00-13.15  Lounas ja näyttelyyn tutustuminen / Lunch och utställning 

13.15-14.00  Inkluusio oikeutena, ajattelutapana ja opetuskäytänteinä
                       Suomessa
 
                       
erityispedagogiikan professori Eija Kärnä, Itä-Suomen yliopisto 

14.00-15.15  A. RINNAKKAISET TYÖPAJAT / PARALLELLA GRUPPER                

                       A1.  Varhaiskasvatus ja esiopetus 
                            
   Valssin hyödyntäminen inklusiivisuuden ja tuen arvioinnissa 
                           
    arviointiasiantuntija Sivi Harkoma, Kansallinen koulutuksen 
                               arviointikeskus Karvi 

                       A2.  Perusopetus  
                               Perusopetuksen arviointikriteerit ja yksilöllistäminen /     
                               Bedömningskriterierna i den grundläggande utbildningen och  
                               individualisering
 

                              opetusneuvos Riia Palmqvist, Opetushallitus 
                              undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, Utbildningsstyrelsen 
                              ohjaava opettaja Tina Perttula, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 

                      A3.  Lukiokoulutus          
                              Erityisjärjestelyt ylioppilastutkinnossa 

                              tutkintosihteeri Markku Rytkönen ja 
                              tutkintosihteeri Tiia Kiuru, Ylioppilastutkintolautakunta 

                      A4.  Ammatillinen koulutus          
                             Ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista   
                             poikkeaminen ja osaamisen arvioinnin mukauttaminen 
                             opetusneuvos Tarja Heikkinen, Opetushallitus

15.15-15.45  Iltapäiväkahvi / Kaffe  

15.45-17.00  B. RINNAKKAISET TYÖPAJAT / PARALLELLA GRUPPER 

                       B1. Varhaiskasvatus ja esiopetus 
                             "Olishan se hienoa, että kaikki vois leikkiä kaikkien kans...  
                              mutta ei se vaan mee niin"  
                      
        Yhteenkuuluvuus inkluusion ytimessä ja joskus sen esteenä 
                  
            tutkijatohtori Elina Viljamaa, Oulun yliopisto  
                              projektipäällikkö Anne-Mari Sironen, Oulun yliopisto

                        B2.  Perusopetus ja lukiokoulutus
                               
Yhteenkuuluvuuden tunne ja vaativa monialainen tuki 
                               apulaisprofessori, dosentti Henri Pesonen, Oslon yliopisto,  
                               Itä-Suomen yliopisto 

                               mukana käytännön esimerkki, varmistuu myöhemmin 

                        B3. TUVA-koulutus 
                              
Tuva-koulutus polkujen tasaajana? 
                       
       opetusneuvos Laura Jauhola ja opetusneuvos Katri Kuukka,  
                              Opetushallitus 

                        B4.  Ammatillinen koulutus 
                                
Näkökulmia inkluusioon nivelvaiheessa ja ammatillisessa
                                koulutuksessa

                                lehtori Sanna Ryökkynen, HAMK Ammatillinen 
Opettajakorkeakoulu
                                ohjaava opettaja Pekka Karmala, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 

17.00-18.30  Iltatilaisuus / Kvällsprogram 

Tiistai 18.4.2023 / Tisdag 18.4.2023

8.30-9.00      Dialogi arvojen johtamisesta 
                       erityisasiantuntija Merja Hautakangas ja  
                       yksikön päällikkö, opetusneuvos Marko Aaltonen, Opetushallitus 

9.00-9.15      Inklusiivinen opetus ja yhteistyö vanhempien kanssa
                       toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones, Suomen Vanhempainliitto  

9.15-9.45      Kahvi / Kaffe

9.45-10.30    Systeeminen työote myönteistä kehitystä tukemassa 
                       KM, perhepsykoterapeutti, työnohjaaja, systeemisyys ja dialogisuus
                       asiantuntija Jukka Pyhäjoki, Verkostodialogisuus ryhmä THL 

10.30-10.45 Tarinoita systeemisestä ajattelutavasta arjessa 
                      
palvelualuejohtaja Satu Mäki-Fossi, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue  

10.45-10.50 Tauko / Paus

10.50-11.20  Puheenvuoro tarkentuu

11.20-12.00  Keskustelua – Mitä erityisopettajan työ tulevaisuudessa on?    
                       erityisasiantuntija Sari Jokinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
                       opetusneuvos Riia Palmqvist, Opetushallitus 
                     
  apulaisrehtori Tuulia Kuntsi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 
                    
   Oppimisen tuen yksikön päällikkö Maria Tauriainen, Helsinki 

12.00-13.15  Lounas ja näyttelyyn tutustuminen / Lunch och utställning 

13.15-14.30  C. RINNAKKAISET TYÖPAJAT / PARALLELLA GRUPPER 

                       C1.  Varhaiskasvatus ja esiopetus 
                               Varhaiskasvatukseen osallistumisen yhdenvertaisuuden    
                               kysymyksiä palvelujen järjestämisen näkökulmasta 
                             
  väitöskirjatutkija Salla Fjällström, Tampereen yliopisto 
                               apulaisrehtori Katri Hiekkala, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 

                        C2.  Perusopetus ja lukiokoulutus 
                              
 
Rohkeasti eriyttämään – eriyttämisen keinoja ja
                               mahdollisuuksia

                               ohjaava opettaja Tiina Sund, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 

                        C3.  Ammatillinen koulutus 
                                Eriyttäminen ammatillisessa tutkinnon osassa
                           
     ammatillinen opettaja Ville Mikkonen, Stadin AO                            
                                Eriyttäminen yhteisessä tutkinnon osassa 
                             
   yhteisten aineiden opettaja, Stadin AO, esiintyjä varmistuu        
                                myöhemmin 

14.30-14.45   Tauko / Paus

14.45-15.45   Tuen vaikuttavuus koulutuksen ja kasvatuksen
                        kehittämisen 
haasteena  
                        erityispedagogiikan professori Hannu Savolainen, Itä-Suomen yliopisto  

15.45              Tilaisuuden päätös  

                        Päätöskahvit / Kaffe

***Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. 
Förändringar i programmet är möjliga. 

Ilmoittautuminen ja osallistuminen

Erityisopetuksen foorumiin on mahdollista osallistua paikan päällä  tai etänä.

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot:

  • osallistutko tapahtumaan paikan päällä vai etänä
  • mihin työpajaan osallistut
  • mahdollinen erityisruokavalio
  • laskutusosoite ja sähköpostiosoite

Lähetämme vahvistuskirjeen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

Osallistumismaksu paikan päällä:

Early Bird -hinta 20.3.2023 asti:  364 € + alv 24 %/hlö (2 päivää) ja 237 € + alv 24 %/hlö (1 päivä),
h
inta tämän jälkeen: 395 € + alv 24 %/hlö (2 päivää) ja 257 € + alv 24 %/hlö (1 päivä). 

Osallistumismaksu paikan päällä sisältää ohjelmaan merkityt tarjoilut.  

Osallistumismaksu etäyhteyden kautta:  

Early Bird -hinta 20.3.2023 asti: 255 € + alv 24 %/hlö (2 päivää) ja 166 € + alv 24 %/hlö (1 päivä) 
Hinta tämän jälkeen: 277 € + alv 24 %/hlö (2 päivää) 180 € + alv 24 %/hlö (1 päivä) 

Etäosallistumislinkki on henkilökohtainen eikä sitä saa välittää eteenpäin. Lähetämme linkin ja tarkemmat ohjeet  osallistujille lähempänä tapahtumaa sähköpostilla. 

Laskun lähetämme tapahtuman jälkeen osallistujan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. 

Peruutusehdot

10–3 päivää ennen tilaisuutta tehdystä peruutuksesta veloitamme 30 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen tai jätetään kokonaan tekemättä, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus tehdään sähköpostitse. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätiedot

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Ota yhteyttä sähköpostitse: koulutuspalvelut [at] oph.firel="nofollow" target="_blank" 

 

                      

 

 

    

 


 

 

Ilmoittaudu

Aika ja paikka

17. – 18.4.2023
Messukeskus , Helsinki
Messuaukio 1, 00521 Hki

Ilmoittautumisaika

13.2.2023 – 20.3.2023 klo 23:59

Osallistumismaksu

Early -bird hinta 364 €/hlö/(2 pv) ja 237 €/hlö (1 pv) 20.3.2023 asti. 21.3. 395 €/hlö (2 pv) ja 257 €/hlö (1 pv). Etäyhteydellä early bird -hinta 255 €/hlö (2 pv) ja 166 €/hlö (1 pv) 20.3.2023 asti. 21.3. 277 €/hlö (2 pv) ja 180 €/hlö (1 pv) + alv 22 %.