OTF – Oppimisen tuen foorumi 2023 - Forum för stöd för lärande 2023

Erityinen tuki Johtaminen ja hallinto Kodin ja koulun yhteistyö Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus

Miten inklusiiviset periaatteet ohjaavat oppimisen edistämistä? Mitä moninaisia käytänteitä ammattilaisten työhön kuuluu? Päivien aikana saat näkökulmia ajankohtaiseen keskusteluun, tutkimukseen ja toimintaan liittyen oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Koulutuspäivät koostuvat yhteisten sisältöjen ohella koulutusasteittain ja teemoittain järjestettävistä rinnakkaisista työpajoista. Tervetuloa Oppimisen tuen foorumiin! 

Hur styr inkluderande principer främjandet av lärande? Vilka olika tillvägagångssätt är en del av de yrkesverksammas arbete? Under seminariedagarna presenteras perspektiv på den aktuella diskussionen och forskningen samt arbetet med anknytning till stöd för lärandet och skolgången. Utöver innehållet i programmet som är gemensamt för alla ingår parallella grupprogram för de olika utbildningsstadierna och med olika teman. Under seminariets första dag ordnas programinslag på svenska. Välkommen till Forum för stöd för lärande!  

Opetushallitus järjestää Oppimisen tuen foorumin yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.

Utbildningsstyrelsen ordnar konferens i samarbete med Valteri center för lärande och kompetens. 

Tapahtuma on suunnattu opetuksen ja koulutuksen järjestäjien edustajille, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen erityisopettajille, varhaiskasvatuksen erityisopettajille, erityisopettajille, varhaiskasvatuksen opettajille, opettajille, johdolle sekä muulle henkilökunnalle ja yhteistyötahoille.

Evenemanget riktar sig till speciallärare, lärare, ledare och övrig personal samt samarbetsparter inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

Oppimisen tuen foorumiin on mahdollista osallistua paikan päällä tai etänä. 

Ohjelma / Program

Maanantai / Måndag 17.4.2023 

8.45-9.30       Ilmoittautuminen, aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen / 
                       
Anmälan, morgonkaffe och utställning 

9.30-9.45       Tilaisuuden avaus

9.45-9.50       Musiikkiesitys
                     
  Lilja sjunger/Lilja laulaa

9.50-10.30     Oppimisen tuki ja lapsen etu 
yliopistonlehtori, OTT, VT, dosentti Virve Toivonen, Helsingin yliopisto

(Presentationen är tillgänglig på svenska)  

10.30-11.00   Ajankohtaista oppimisen ja koulunkäynnin tuen kansallisessa kehittämisessä  
erityisasiantuntija Merja Mannerkoski, opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
(Presentationen är tillgänglig på svenska) 

11.00-11.15  Tauko / Paus 

11.15-12.00  Dialogi Johtajuus ja henkilöstön yhteistyö kohti osallistavaa yhteisöä 
 väitöskirjatutkija Paula Laakso, Turun yliopisto ja  
KT, EO, rehtori Birgit Paju, Espoo, Lintuvaaran koulu 

12.00-13.15  Lounas ja näyttelyyn tutustuminen / Lunch och utställning 

13.15-14.00  Inklusiivista toimintakulttuuria rakentamassa  
                       opetusneuvos Riia Palmqvist, Opetushallitus
                       rehtori Sari Välimaa, Paimion kaupunki, Kriivarin koulu

14.00-15.15  A. RINNAKKAISET TYÖPAJAT / PARALLELLA GRUPPER                

A1.  Varhaiskasvatus ja esiopetus 

Valssin hyödyntäminen inklusiivisuuden ja tuen arvioinnissa 
arviointiasiantuntija Sivi Harkoma, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi 

A2.  Perusopetus  

Perusopetuksen arviointikriteerit ja yksilöllistäminen / Bedömningskriterierna i den grundläggande utbildningen och individualisering 
opetusneuvos Riia Palmqvist, Opetushallitus 
undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, Utbildningsstyrelsen 
ohjaava opettaja Tina Perttula, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 

A3.  Lukiokoulutus        
 
 
Erityisjärjestelyt ylioppilastutkinnossa 

tutkintosihteeri Markku Rytkönen ja tutkintosihteeri Tiia Kiuru, Ylioppilastutkintolautakunta 

 A4.  Ammatillinen koulutus    
    
 
Ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen ja osaamisen arvioinnin mukauttaminen 
opetusneuvos Tarja Heikkinen, Opetushallitus

15.15-15.45  Iltapäiväkahvi / Kaffe  

15.45-17.00  B. RINNAKKAISET TYÖPAJAT / PARALLELLA GRUPPER 

B1. Varhaiskasvatus ja esiopetus 

"Olishan se hienoa, että kaikki vois leikkiä kaikkien kans...  mutta ei se vaan mee niin"  
 
Yhteenkuuluvuus inkluusion ytimessä ja joskus sen esteenä 
tutkijatohtori Elina Viljamaa, Oulun yliopisto  
projektipäällikkö Anne-Mari Sironen, Oulun yliopisto

B2.  Perusopetus ja lukiokoulutus

Yhteenkuuluvuuden tunne ja vaativa monialainen tuki 
apulaisprofessori, dosentti Henri Pesonen, Oslon yliopisto, Itä-Suomen yliopisto 

B3. TUVA-koulutus 

Tuva-koulutus polkujen tasaajana? 
opetusneuvos Laura Jauhola ja opetusneuvos Katri Kuukka, Opetushallitus 

B4.  Ammatillinen koulutus 

Näkökulmia inkluusioon nivelvaiheessa ja ammatillisessa koulutuksessa
lehtori Sanna Ryökkynen, HAMK Ammatillinen 
Opettajakorkeakoulu
ohjaava opettaja Pekka Karmala, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 

17.00-18.30  Iltatilaisuus / Kvällsprogram 

Tiistai 18.4.2023 / Tisdag 18.4.2023

8.30-9.00      Dialogi arvojen johtamisesta 
erityisasiantuntija Merja Hautakangas ja  
yksikön päällikkö, opetusneuvos Marko Aaltonen, Opetushallitus 

9.00-9.15      Inklusiivinen opetus ja yhteistyö vanhempien kanssa
toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones, Suomen Vanhempainliitto  

9.15-9.45      Kahvi / Kaffe

9.45-10.30    Systeeminen työote myönteistä kehitystä tukemassa 
KM, perhepsykoterapeutti, työnohjaaja, systeemisyys ja dialogisuus
asiantuntija Jukka Pyhäjoki, Verkostodialogisuus ryhmä THL 

10.30-10.45 Tarinoita systeemisestä ajattelutavasta arjessa 
palvelualuejohtaja Satu Mäki-Fossi, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue  

10.45-10.50 Tauko / Paus

10.50-11.20  Vaativa monialainen tuki
yliopistotutkija Noora Heiskanen, Itä-Suomen yliopisto

11.20-12.00  Keskustelua – Mitä erityisopettajan työ tulevaisuudessa on?    
erityisasiantuntija Sari Jokinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
opetusneuvos Riia Palmqvist, Opetushallitus 

apulaisrehtori Tuulia Kuntsi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 
Oppimisen tuen yksikön päällikkö Maria Tauriainen, Helsinki 
paneelin vetäjänä toimii Riku Honkasalo, Opetushallitus


12.00-13.15  Lounas ja näyttelyyn tutustuminen / Lunch och utställning 

13.15-14.30  C. RINNAKKAISET TYÖPAJAT / PARALLELLA GRUPPER 

C1.  Varhaiskasvatus ja esiopetus 

Varhaiskasvatukseen osallistumisen yhdenvertaisuuden kysymyksiä palvelujen järjestämisen näkökulmasta 
väitöskirjatutkija Salla Fjällström, Tampereen yliopisto 
apulaisrehtori Katri Hiekkala, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 

C2.  Perusopetus ja lukiokoulutus 

Rohkeasti eriyttämään – eriyttämisen keinoja ja mahdollisuuksia
ohjaava opettaja Tiina Sund, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 

C3.  Ammatillinen koulutus 

Eriyttäminen ammatillisessa tutkinnon osassa
ammatillinen opettaja Ville Mikkonen, Stadin AO  

Eriyttäminen yhteisessä tutkinnon osassa 
yhteisten aineiden opettaja Sampsa Ojalainen, Stadin AO

14.30-14.45   Tauko / Paus

14.45-15.45   Tuen vaikuttavuus koulutuksen ja kasvatuksen kehittämisen haasteena  
erityispedagogiikan professori Hannu Savolainen, Itä-Suomen yliopisto  

15.45              Tilaisuuden päätös  

                        Päätöskahvit / Kaffe

***Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. 
Förändringar i programmet är möjliga. 

Ilmoittautuminen ja osallistuminen

Erityisopetuksen foorumiin on mahdollista osallistua paikan päällä  tai etänä.

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot:

  • osallistutko tapahtumaan paikan päällä vai etänä
  • mihin työpajaan osallistut
  • mahdollinen erityisruokavalio
  • laskutusosoite ja sähköpostiosoite

Lähetämme vahvistuskirjeen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

Osallistumismaksu paikan päällä:

Early Bird -hinta 20.3.2023 asti:  364 € + alv 24 %/hlö (2 päivää) ja 237 € + alv 24 %/hlö (1 päivä),
h
inta tämän jälkeen: 395 € + alv 24 %/hlö (2 päivää) ja 257 € + alv 24 %/hlö (1 päivä). 

Osallistumismaksu paikan päällä sisältää ohjelmaan merkityt tarjoilut.  

Osallistumismaksu etäyhteyden kautta:  

Early Bird -hinta 20.3.2023 asti: 255 € + alv 24 %/hlö (2 päivää) ja 166 € + alv 24 %/hlö (1 päivä) 
Hinta tämän jälkeen: 277 € + alv 24 %/hlö (2 päivää) 180 € + alv 24 %/hlö (1 päivä) 

Etäosallistumislinkki on henkilökohtainen eikä sitä saa välittää eteenpäin. Lähetämme linkin ja tarkemmat ohjeet  osallistujille lähempänä tapahtumaa sähköpostilla. 

Laskun lähetämme tapahtuman jälkeen osallistujan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. 

Peruutusehdot

10–3 päivää ennen tilaisuutta tehdystä peruutuksesta veloitamme 30 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen tai jätetään kokonaan tekemättä, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus tehdään sähköpostitse. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätiedot

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Ota yhteyttä sähköpostitse: koulutuspalvelut [at] oph.fi (koulutuspalvelut[at]oph[dot]fi) 

 

                      

 

 

    

 


 

 

Ilmoittaudu

Aika ja paikka

17. – 18.4.2023
Messukeskus , Helsinki
Messuaukio 1, 00521 Hki

Ilmoittautumisaika

13.2.2023 – 20.3.2023 klo 23:59

Osallistumismaksu

Early -bird hinta 364 €/hlö/(2 pv) ja 237 €/hlö (1 pv) 20.3.2023 asti. 21.3. 395 €/hlö (2 pv) ja 257 €/hlö (1 pv). Etäyhteydellä early bird -hinta 255 €/hlö (2 pv) ja 166 €/hlö (1 pv) 20.3.2023 asti. 21.3. 277 €/hlö (2 pv) ja 180 €/hlö (1 pv) + alv 22 %.