Perusopetuksen 2. webinaari opiskeluhuollon uudistuksista

Webinaari Oppilas- ja opiskelijahuolto Perusopetus

Perusopetukselle järjestetään kaksi samansisältöistä webinaaria opetussuunnitelman perustemuutoksesta koskien opiskeluhuoltoa. Voit valita, sopiiko sinulle parhaiten tämä ajankohta vai toinen vaihtoehto eli 26.1.2023 14.00 – 15.15.

Opetushallitus on julkaissut 13.12.2022 opiskeluhuollon osalta uudistetut perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen ja aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Muutokset liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymiseen kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Webinaari tarjoaa ajankohtaista tietoa keskeisistä perustemuutoksista painottuen uuden opetuksen järjestäjätasoisen opiskeluhuoltosuunnitelman valmisteluun.

Webinaari on suunnattu opetuksen järjestäjille, rehtoreille, opetushenkilöstölle ja opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisille sekä muille kiinnostuneille. Webinaari on tarkoitettu myös perusopetukseen valmistavan opetuksen ja aikuisten perusopetuksen parissa työskenteleville.

Tilaisuutta ei tallenneta eikä siihen vaadita ennakkoilmoittautumista. Webinaarin esitysmateriaali lisätään jälkikäteen tilaisuuden tapahtumatietoihin.

Tervetuloa mukaan!

Aika ja paikka

9.2.2023 14.30 – 15.45

Liitteet

Opiskeluhuolto uudistuu: Perusopetuksen webinaari