Prosessiteollisuuden perustutkinnon perusteuudistus, 4. työpaja

Webinaari Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Tervetuloa uudistamaan prosessiteollisuuden perustutkinnon perusteita verkkotyöpajaan 25.1.2023

Prosessiteollisuuden perustutkinnon perusteiden uudistamiseen voi osallistua avoimissa verkkotyöpajoissa, jotka toteutetaan Teams-alustalla. Neljäs työpaja järjestää yhteistyössä Opetushallituksen ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa. 

Työpajassa esitellään uudistettavan perustutkinnon perusteluonnos. Materiaaliin toivotaan tutustuttavan ennakolta. Perusteluonnos löytyy tapahtumatiedoissa olevan linkin kautta noin viikkoa ennen työpajaa.

Työpaja on tarkoitettu prosessiteollisuuden työelämän, järjestöjen ja asiantuntijaorganisaatioiden edustajille sekä ammatillisen koulutuksen toimijoille.

Tutkinnon sisältö uudistetaan vastaamaan paremmin työelämän osaamistarpeita, työkokonaisuuksia ja -prosesseja. Ammatillisiin tutkinnon osissa otetaan käyttöön perustutkinnoille yhteinen osaamisen arviointikriteeristö. Lisäksi vahvistetaan osaamisperusteisuutta ja varmistetaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaaminen tutkinnon perusteissa. Tavoitteena on, että uudet perusteet tulisivat voimaan 1.8.2024.

ILMOITTAUDU

Aika ja paikka

25.1.2023 08.30 – 10.30
2 tuntia

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 – 23.1.2023 klo 16:15