Siirtymät esiopetuksessa

Koulutus Webinaari Esiopetus Varhaiskasvatus

Yliopiston lehtori, KT Laura Rantavuori Tampereen yliopistosta tulee pitämään webinaarin aiheesta siirtymät esiopetuksessa. Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, kun lapsi siirtyy varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja sieltä perusopetukseen? Millä keinoilla varmistetaan sujuvat ja onnistuneet siirtymät lapsen oppimisen polun eri vaiheissa?

Aika ja paikka

22.3.2023 13.30 – 15.00
1h30min