Suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämispäivät - XVI kansallinen seminaari

Seminaari Johtaminen ja hallinto Maahanmuuttajakoulutus Aikuiskoulutus Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus

Opetushallitus järjestää tilaisuuden yhteistyössä Suomenopettajat ry:n kanssa. Ilmoittautuminen aukeaa keväällä. Merkitse päivämäärät jo ylös.

Aika ja paikka

10. – 11.10.2023
Helsinki Congress Paasitorni , Helsinki
Paasivuorenkatu 5 A, 00530

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu varmistuu ohjelman valmistuttua.