Uusia mausteita matematiikan ja käsityön opetukseen webinaari / Nya kryddor till undervisningen i matematik och slöjd webbinarium

Webinaari Perusopetus

Opetushallitus järjestää verkkokoulutuksen 28.3.2023 klo 10.00 - 15.30 perusopetuksen matematiikan, luonnontieteiden ja käsityön opettajille sekä luokanopettajille. Koulutuksen tarkoituksena on tarjota konkreetteja työkaluja oppilaiden kiinnostuksen lisäämiseen matematiikan, luonnontieteiden ja käsityön opetuksessa sekä antaa mm. esimerkkejä näiden oppiaineiden yhteistyöstä. Koulutus on maksuton.

Ohjelma:

10.00–10.15      Webinaarin avaus / Webbinariets öppning
                            Opetusneuvos Leo Pahkin, Opetushallitus 

10.15–10.45      Om programmering i programmet Nylitteracitet - Ohjelmointi Uudet lukutaidot-ohjelmassa

                            Undervisningsrådet Kristian Smedlund, Utbildningsstyrelsen

10.45–11.45      Uutta luovaa ohjelmointia ja robotiikkaa

                             Innokas-verkoston projektipäällikkö Leenu Juurola, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

11.45–12.40      Tauko/Paus 

 12.40–13.15      Nya teknologier och design i slöjd - en lärstig i årskurserna 3 – 7

                              Ämneslärare i teknisk slöjd Kasper Hiltunen, Vasa övningsskola

 13.15–14.00      Teknologia innostaa oppimaan – Robotiikkaa ja ohjelmointia yläkoulun matematiikan, fysiikan ja kemian oppitunneilla
Matemaattisten aineiden opettaja ja Innokas-verkoston kouluttaja Piia Pelander, Vanttilan koulu, Espoo.

14.00–14.15       Tauko / Paus

14.15–15.00      Pelikasvatus ja e-urheilu oppimisen työkaluina

Aineenopettaja Timo Järvenpää, Vantaan kaupunki ja projektipäällikkö Kimmo Leinonen, Espoon kaupunki

15.00–15.20       Scientix-verkoston esittely / Presentation av programmet Scientix

                             Luokanopettaja Tiina Kähärä, Scientix ambassador

15.20–15.30       Päätössanat / Slutord

Tervetuloa! Välkommen!

 

Lisätietoja webinaarista antavat

Leo Pahkin
Kristian Smedlund

etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Linkki ilmoittautumiseen

Aika ja paikka

28.3.2023 10.00 – 15.30

Ilmoittautumisaika

3.3.2023 – 27.3.2023 klo 12:00