Varda-tietojen merkitys Valssi-laadunarviointijärjestelmässä

Webinaari Digitaalisuus Varhaiskasvatus

Opetushallitus järjestää yhteistyössä Karvin kanssa webinaarin torstaina 10.8.2023 klo 13-14. Webinaarin on tarkoitus selkiyttää Vardan tietojen käyttöä ja tiedonlaadun merkitystä tiedon monipuoliselle hyödyntämiselle. Karvi hyödyntää Vardan henkilöstötietoja varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä Valssissa, jonka käyttöönotto alkaa elokuussa 2023. Webinaarin tarkoituksena onkin selkiyttää sitä, mitä tietoja Vardasta siirtyy Valssiin ja mihin sitä hyödynnetään, tehdä näkyväksi sitä, mitä Varda-tietojen puutteellisuus tarkoittaa Valssin osalta sekä esitellä Valssin käyttöönottoa ja käyttäjätunnusten aktivointia.

Webinaarin kohderyhmät:

  • Vardan tietojen laadusta vastaavat Varda-pääkäyttäjät
  • Varhaiskasvatustoimijat (kunnat ja yksityiset) ja heidän mahdolliset Valssi-pääkäyttäjänsä, hankekoordinaattorinsa tai vastaavat asiantuntijat 
Ilmoittautuminen webinaariin

Aika ja paikka

10.8.2023 13.00 – 14.00

Ilmoittautumisaika

5.5.2023 – 10.8.2023 klo 13:00