Webinaarisarja perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen 10/11 Laaja-alainen osaaminen tavoitteena perusopetuksessa

Webinaari Opettajat ja kasvattajat Opetussuunnitelma Perusopetus

Webinaarissa avataan laaja-alaisen osaamisen roolia perusopetuksessa kaikkien oppiaineiden yhteisenä tavoitteena. Lisäksi pohditaan sitä, mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa tietojen, taitojen, arvojen ja asenteiden kokonaisuutena sekä sitä, miten osaamista voidaan kehittää osana jokapäiväistä koulutyötä.

Opetusneuvos Päivi Nilivaara

Ilmoittautuminen

Aika ja paikka

3.5.2023 15.00 – 16.00
1 tunti

Ilmoittautumisaika

16.1.2023 – 2.5.2023 klo 12:00