Webinaarisarja perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen 11/11 Laaja-alainen osaaminen ja oppimisen alueet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Webinaari Opettajat ja kasvattajat Opetussuunnitelma Esiopetus Varhaiskasvatus

Webinaarissa avataan laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueiden roolia ja keskinäistä nivoutumista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Pohdimme, miten oppimisen alueiden avulla voidaan edistää lasten laaja-alaista osaamista päivittäisessä toiminnassa. Lisäksi jäsennämme, mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa tietojen, taitojen, arvojen ja asenteiden kokonaisuutena.

Opetusneuvokset Kati Costiander ja Kati Kaplin-Sainio

Ilmoittautuminen

Aika ja paikka

10.5.2023 13.00 – 13.45
45 minuuttia

Ilmoittautumisaika

16.1.2023 – 9.5.2023 klo 12:00