Webinaarisarja perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen 6/11 Kouluruokailu hyvinvoinnin oppimisympäristönä 75 vuotta

Webinaari Opettajat ja kasvattajat Opetussuunnitelma Esiopetus Perusopetus Varhaiskasvatus

Kouluruokailua kaikille maksuttomasti 75 vuotta; historiaa ja tulevaisuuden vaikuttavuutta 

  • Onnistunut kouluruokailu on monen tekijän summa; toimijat ja ympäristöt 
  • Kouluruokailun järjestämistä ohjaavat säädökset ja suositukset käytännössä 
  • Osallistava ruokakasvatus osana kestävää elämäntapaa rakentavaa toimintakulttuuria 
  • Ikäkausi ja edellytykset huomioon ottava ruokakasvatus 
  • Kouluruokailu matkustaa maailmalle

Opetusneuvos Marjaana Manninen

Ilmoittautuminen

Aika ja paikka

29.3.2023 15.00 – 16.00
1 tunti

Ilmoittautumisaika

16.1.2023 – 28.3.2023 klo 12:00