Webinaarisarja perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen 7/11 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Webinaari Opettajat ja kasvattajat Opetussuunnitelma Perusopetus

Webinaarissa keskustellaan oppimisen ja koulunkäynnin tuesta perusopetuksessa. Lisäksi pohditaan maahanmuuttotaustaisten oppilaiden oppimisen tukemiseen ja opetuskielen kehittymiseen liittyvää rajankäyntiä.

Opetusneuvokset Katri Kuukka ja Riia Palmqvist

Ilmoittautuminen

Aika ja paikka

5.4.2023 15.00 – 16.30
1½ tuntia

Ilmoittautumisaika

9.2.2023 – 3.4.2023 klo 12:00