Webinaarisarja perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen 8/11 Oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Webinaari Opettajat ja kasvattajat Opetussuunnitelma Oppimisympäristö Esiopetus Varhaiskasvatus

Webinaarissa avataan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kautta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppimisympäristöjen pedagogisia merkityksiä ja tavoitteita. 

Lisäksi webinaarissa kuullaan oppimisympäristöjen historiaa ja tilaratkaisuja esimerkkien kautta. 

Opetusneuvokset Kati Costiander ja Kati Kaplin-Sainio 

Yliarkkitehti Roope Rissanen

Ilmoittautuminen

Aika ja paikka

12.4.2023 13.00 – 13.45
45 minuuttia

Ilmoittautumisaika

16.1.2023 – 11.4.2023 klo 12:00