Erasmus+ -seminaari Slovakiassa: Inclusion tool for better inclusion and diversity approach

Seminaari Erityinen tuki Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen Laatu ja kehittäminen Oppilas- ja opiskelijahuolto Tasa-arvo ja osallisuus Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle TCA

Osallisuus ja monimuotoisuus on yksi Erasmus+ -ohjelman painopisteistä. Tämän seminaarin tavoitteena on tuoda yhteen yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen toimijoita ja esitellä osallistujille itsearviointityökalu (inclusion self-assessment tool), jonka tarkoituksena on auttaa hanketoimijoita parantamaan KA1-liikkuvuushankkeidensa osallisuuden ja monimuotoisuuden huomioimisessa ja parantamisessa. Seminaari voi myös auttaa sekä hanketoimijoita että KA1-hakemusta valmistelevia osallisuuden ja monimuotoisuuden huomioonottamista hanketoiminnassaan ja -suunnittelussaan sekä organisaatioidensa toiminnassa. 

Seminaarin tavoitteet: 

  1. improving inclusion and diversity in Erasmus+ projects, 
  2. increasing the involvement of the participants with fewer opportunities into the programme 
  3. best practice sharing 
  4. networking

Aika: 13.-15.11.2024 
Paikka: Bratislava, Slovakia
Järjestäjä: Slovakian Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto
Työkieli: englanti

Seminaarin tarkempi kuvaus on SALTO-portaalissa (linkki alla). Seminaariohjelman löydät liitteistä sivun oikeasta laidasta. 

Kohderyhmä

Tapahtuma on suunnattu yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen edustajille. Tapahtumaan odotetaan noin 50 osallistujaa 25 Erasmus+ -maasta. 

Hakeminen

Haussa on yhteensä 2 paikkaa suomalaisille yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen osallistujille.

Osallistuminen tapahtumaan on maksutonta; majoitus ja seminaariohjelma maksetaan Erasmus+ -ohjelmasta. Myös matkakulut korvataan osallistujille. Ansionmenetystä, sijaiskuluja tai päivärahoja ei korvata. Osallistujaksi valittujen tulee osallistua tapahtuman ohjelmaan sen alusta loppuun asti. 

Lisätietoa osallistumisesta ja apurahasta 

Hakeminen tapahtuu Salto-portaalin hakulomakkeella (linkki alla).

Hakuaika päättyy 31.5.2024.

Lisätiedot:

Katariina Petäjäniemi (yleissivistävä koulutus), etunimi.sukunimi [at] oph.fi, 029 533 8506 

Sari Huttunen (ammatillinen koulutus), etunimi.sukunimi [at] oph.fi, 029 533 8563

TAPAHTUMAN INFOSIVU JA HAKULOMAKE SALTO-PORTAALISSA