Erasmus+ temaattinen koulutus Puolassa: Health E+Motions 15. – 18.10.2024

Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle TCA

Temaattinen koulutusseminaari "Health E+Motions – International Seminar on Mental Health in Short and Long-Term International Mobility Projects" kokoaa yhteen henkilöitä, jotka ovat osallistuneet Erasmus+- ja European Solidarity Corps -ohjelman lyhyt- ja pitkäaikaisiin kansainvälisiin liikkuvuusprojekteihin tai hallinnoineet niitä. Seminaari toimii työkaluna projektien aikana esiin tulevien mielenterveyteen liittyvien haasteiden kartoittamiseen

Seminaarin tavoitteet: 

Seminaari tarjoaa osallistujille tilan jakaa kokemuksiaan, saada uusia oivalluksia ja tutkia innovatiivisia ratkaisuja mielenterveyden haasteiden voittamiseksi. Samalla osallistujat saavat tietoa ja inspiraatiota, joita tarvitaan vastatakseen tehokkaasti mielenterveysongelmiin, joita saattaa syntyä heidän kansainvälisten liikkuvuusprojektiensa aikana.

Tapahtuman tavoitteena on kannustaa osallistujia ottamaan myönteisiä askeleita kohti mielenterveyskäytäntöjen parantamista oman alansa liikkuvuusprojekteissa. Ohjelmassa asetetaan etusijalle pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen liikkuvuuteen osallistuvien edunsaajien mielenterveys kaikilla Erasmus+ ja European Solidarity Corps -ohjelmien aloilla. Se tarjoaa myös osallistujille tilan kehittää hyvinvointikäytäntöjään elämyksellisen toiminnan kautta.

Osallistujat osallistuvat ryhmäkeskusteluihin, työpajoihin ja asiantuntijakeskusteluihin, joissa jaetaan tietoa ja parhaita käytäntöjä hyvinvoinnin edistämiseksi.

Seminaari tarjoaa myös verkostoitumismahdollisuuksia mahdollisille uusille kumppanuuksille.

Aika: 15.-18.10.2024 
Paikka: Varsova, Puola
Järjestäjä: Puolan Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto
Työkieli: englanti

Seminaarin tarkempi kuvaus on SALTO-portaalissa (linkki alla). 

Kohderyhmä

Tapahtuma on suunnattu korkeakoulutuksen, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen edustajille. Tapahtumaan odotetaan noin 80 osallistujaa 25 Erasmus+ -maasta. Osallistujien tulee pystyä kommunikoimaan englanniksi sekä osoittaa innostusta ja luovia ideoita uuden tiedon soveltamiseen työssään sekä kehittää taitoja toiminnan tavoitteiden mukaisesti.

Hakeminen

Haussa on yhteensä 3 paikkaa suomalaisille korkeakoulutuksen, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen osallistujille.

Osallistuminen tapahtumaan on maksutonta; majoitus ja seminaariohjelma maksetaan Erasmus+ -ohjelmasta. Myös matkakulut korvataan osallistujille. Ansionmenetystä, sijaiskuluja tai päivärahoja ei korvata. Osallistujaksi valittujen tulee osallistua tapahtuman ohjelmaan sen alusta loppuun asti. 

Lisätietoa osallistumisesta ja apurahasta 

Hakeminen tapahtuu Salto-portaalin hakulomakkeella (linkki alla).

Hakuaika päättyy 21.6.2024.

Lisätiedot:

AnneSophie Hokkanen (korkeakoulutus), annesophie.hokkanen [at] oph.fi (annesophie[dot]hokkanen[at]oph[dot]fi), 029 533 1127¨

Katariina Petäjäniemi (yleissivistävä koulutus), etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi), 029 533 8506 

Sari Huttunen (ammatillinen koulutus), etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi), 029 533 8563

Tapahtumasivu ja ilmoittautuminen Salto-portaalissa

Aika ja paikka

15. – 18.10.2024

Ilmoittautumisaika

29.5.2024 – 21.6.2024 klo 23:59