Erityinen tuki ja vaativa erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Webinaari Erityinen tuki Henkilökohtaistaminen Hyvinvointi Koulutuksen kehittäminen Opetus ja ohjaus Ammatillinen koulutus

Tervetuloa ammatillisen koulutuksen erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen opetus- ja ohjaushenkilöstön tapahtumaan. 

Tapahtuma on ERITYINEN TUKI VOIMAVARAKSI – Arviointi ammatillisen koulutuksen erityisestä tuesta, Karvi 2021, kehittämissuositusten toimeenpanoa tukea. Tapahtuma mahdollistaa vuoropuhelun, hyvien käytänteiden ja toimintamallien jakamisen. Tapahtumassa työskennellään osallistavasti ja yhteisesti. 

Teema: tuen toteuttamisen kehittämissuositukset 

Ohjelma  

Tapahtuman avaus 

 • Tarja Heikkinen OPH 

Nuoren kuntoutusraha 

 • Isa Hasa suunnittelija, Kela 
 • Sari Mikkola kehittämisen asiantuntija, Kela 
 • Outi Saarnisaari asiantuntijalääkäri, Kela 

Yhteistyöllä laatua ja vaikuttavuutta erityiseen tukeen  

 • Seija Eskola projektipäällikkö, JAMK 

Tuen toteuttamisen kehittämissuositukset:  

 1. Millaisia erityisen tuen muotoja ja toteutuksia meillä on eri tutkintomuotoihin, eri tutkinnon osiin ja erilaisiin oppimisympäristöihin?
 2. Miten varmistamme, että erityisen tuen toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan tutkinnon osittain ammatillisissa tutkinnon osissa, yhteisissä tutkinnon osissa, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa, työelämässä oppimisessa ja etäopiskelussa?  
 3. Miten varmistamme suunniteltujen ja toteutuneiden tukitoimien kirjaamisen opiskelijan HOKS:iin? 
 4. Miten varmistamme tuen vaikuttavuuden arvioinnin kirjaamisen opiskelijan HOKS:iin? 
 5. Miten huomioimme tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnissa opiskelijan kokemukset ja itsearvioinnin? 
 6. Millaista yhteistyötä teemme opintojen edistymisen tukemisessa alueen sosiaali-, terveys-, nuoriso- ja työ- ja elinkeinopalvelujen kanssa? 
 7. Millaista yhteistyötä teemme alueellamme yleisten ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisten erityisoppilaitoksen välillä? 
 8. Milloin tarvitsemme ammatillisten erityisoppilaitosten vaativaa erityistä tukea? 
 • Keskustelujen keskeisimmät havainnot. Miten tästä eteenpäin? 

Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista. Tapahtumaa ei tallenneta. 

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Lisätiedot: ammatillinenkoulutus [at] oph.fi (ammatillinenkoulutus[at]oph[dot]fi) 

Tervetuloa! 

Aika ja paikka

19.4.2024 10.30 – 12.00
1,5 h