Erityinen tuki ja vaativa erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Webinaari Erityinen tuki Henkilökohtaistaminen Hyvinvointi Koulutuksen kehittäminen Opetus ja ohjaus Ammatillinen koulutus

Tervetuloa ammatillisen koulutuksen erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen opetus- ja ohjaushenkilöstön tapahtumaan. 

Tapahtuma on ERITYINEN TUKI VOIMAVARAKSI – Arviointi ammatillisen koulutuksen erityisestä tuesta, Karvi 2021, kehittämissuositusten toimeenpanoa tukea. Tapahtuma mahdollistaa vuoropuhelun, hyvien käytänteiden ja toimintamallien jakamisen. Tapahtumassa työskennellään osallistavasti ja yhteisesti. 

Teema: työpaikalla oppimisen kehittämissuositukset

Ohjelma 

  • Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta, Tarja Heikkinen OPH 
  • Pienryhmäkeskustelu työpaikalla oppimisen kehittämissuosituksista:  
  1. Miten varmistamme opiskelijoiden tukemiseen sitoutuvien työpaikkojen saatavuutta? 
  2. Miten tuemme opiskelijaa työelämässä oppimisessa?
  3. Miten varmistamme erityisopettajien, opettajien ja työpaikkaohjaajien välisen yhteistyön työpaikalla oppimisessa? 
  4. Millaisilla menettelytavoilla kehitämme erityisen tuen suunnittelua, toteutusta ja arviointia työpaikalla oppimisen prosessissa? 
  5. Miten määrittelemme opiskelijalle soveltuvat työtehtävät ennen työelämäjaksoa tai jakson alussa? 
  6. Miten valmennamme opiskelijaa etukäteen työelämässä oppimiseen ja työtehtäviin? 
  7. Miten perehdytämme ja kehitämme työpaikkaohjaajien erityisen tuen osaamista?
  • Keskustelujen keskeisimmät havainnot. Miten tästä eteenpäin?

Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista. 

Tapahtumaa ei tallenneta. 

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Lisätiedot: ammatillinenkoulutus [at] oph.fi (ammatillinenkoulutus[at]oph[dot]fi)  

Tervetuloa! 

Aika ja paikka

7.5.2024 12.30 – 14.00
1,5 h