Esittelytilaisuus: Selvitys kielten opetuksen tilanteesta ja kehittämismahdollisuuksista Suomessa

Infotilaisuus Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus

Opetushallitus on antanut ajatushautomo Magmalle tehtäväksi selvittää, millainen tilanne kieltenopetuksessa on ja miten kieltenopetusta voitaisiin kehittää. Selvitys koskee kaikkia kouluissa opetettavia kieliä. Toisen kotimaisen kielen osalta tavoitteena on erityisesti tarkastella kielenopetusta oppimäärien näkökulmasta. Toisen kotimaisen kielen osalta halutaan myös löytää keinoja, joilla kehitetään toisen kotimaisen kielen opiskelulle jatkumoja lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin ja työelämään. Selvitys kattaa kaikki koulutusasteet, ja painopiste on ratkaisukeskeisessä tulevaisuuden- ja kehitysnäkökulmassa.

Ajatushautumo Magma esittelee selvityksen tulokset 29.4.2024.

 

Lisätietoja esittelytilaisuudesta antaa opetusneuvos Yvonne Nummela, yvonne.nummela [at] oph.fi (yvonne[dot]nummela[at]oph[dot]fi).

Aika ja paikka

29.4.2024 13.00 – 15.00
Hybriditilaisuus

Helsinki Congress Paasitorni
Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki
+ LiveStream

Ilmoittautumisaika

12.3.2024 – 12.4.2024 klo 16:00

Liitteet