eTwinning TwinSpace-työpaja ⭐ eTwinning TwinSpace workshop

Seminaari Kansainvälistyminen Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning
 • Mitä: eTwinning TwinSpace-työpaja ⭐
 • Vad: eTwinning TwinSpace workshop⭐
   
 • Milloin: perjantaina 6.9.2024 klo 9.00 – 14.30
 • När: fredagen den 6.9.2024 kl. 9.00 – 14.30
   
 • Missä: Turku, kokoustila keskustassa sijaitsevassa hotellissa
 • Var: Åbo, centralt beläget konferenshotell
   
 • Kohderyhmä: Kaikki, jotka haluavat käyttää eTwinningin yhteistyöalusta TwinSpacea. eTwinning on kansainvälistymistä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella. Myös opettajankouluttajat ovat tervetulleita.
   
 • Målgrupp: Alla som är intresserade av att använda eTwinnings samarbetsyta TwinSpace. eTwinning är internationalisering för småbarnspedagogiken, grundläggande undervisningen och det andra stadiet. Också lärarstudenter är välkomna.
   
 • ⭐Työpajassa opitaan käyttämään eTwinningin TwinSpace -työskentelyalustaa. TwinSpacessa oppilaat ja opiskelijat voivat turvallisesti tavata verkossa, tutustua toisiinsa, keskustella, jakaa osaamistaan ja oppia yhdessä.
   
 • ⭐I workshoppen bekantar vi oss med eTwinnings TwinSpace samarbetsyta. På TwinSpace kan elever och studerande mötas på webben, bekanta sig med varandra, diskutera, dela med sig av sitt kunnande samt lära tillsammans.

Tervetuloa, välkommen!

Ilmoittautumiset/anmälningar

Aika ja paikka

6.9.2024 09.00 – 14.30

Ilmoittautumisaika

8.1.2024 – 26.8.2024 klo 23:00