Julkaisutilaisuus: Selvitys toisesta kotimaisesta kielestä varhaiskasvatuksessa

Infotilaisuus Esiopetus Varhaiskasvatus

Opetushallitus julkaisee raportin toisesta kotimaisesta kielestä varhaiskasvatuksessa 22.4.2024.

Opetushallitus on yhdessä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Åbo Akademin kanssa kartoittanut henkilöstön ja johtajien näkemyksiä toisesta kotimaisesta kielestä varhaiskasvatuksessa. Tulokset esitetään raportissa, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia siitä, miten voimme edistää jokaisen lapsen kielenoppimista toisessa kotimaisessa kielessä varhaiskasvatuksessa ja vahvistaa lapsen kielipolun jatkumoa. 

Ohjelma

Tervetuloa ja avaussanat
Johtajat Jarkko Niiranen ja Kurt Torsell, Opetushallitus

Kielikasvatuksen jatkumo – toista kotimaista kieltä jo varhaiskasvatuksessa
Kasvatustieteen dosentti Mari Bergroth, Helsingin yliopisto
Soveltavan kielitieteen professori Karita Mård-Miettinen, Jyväskylän yliopisto 
Kasvatustieteen dosentti Katri Hansell, Åbo Akademi

Lapsen kielipolun jatkumo
– jokaisen lapsen toisen kotimaisen kielen oppimisen tukeminen
Kommenttipuheenvuoroja ja keskustelua.

Päätöspuheenvuoro ja kahvitarjoilu 

Tilaisuus on kaksikielinen. Olet tervetullut osallistumaan tilaisuuteen Opetushallituksen tiloissa Helsingissä, Hakaniemenranta 6. Voit myös osallistua tilaisuuteen etänä striimauksen kautta. Ilmoittaudu viimeistään 18.4.2024.  

Lisätietoa julkaisutilaisuudesta antaa Kati Costiander, kati.costiander [at] oph.fi.

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Aika ja paikka

22.4.2024 12.30 – 15.30
Hybriditilaisuus

Opetushallitus
Hakaniemenranta 6, Helsinki
+ Live Stream

Ilmoittautumisaika

12.3.2024 – 18.4.2024 klo 16:00