Kestävyysindikaattorit ammatillisessa koulutuksessa

Webinaari Kestävä kehitys Ammatillinen koulutus

Opetushallitus järjestää ammatillisen koulutuksen kestävyysindikaattoreista webinaarin 6.6.2024 klo 14.00-15.30. Webinaarin kohderyhmänä on ammatillisen koulutuksen kestävyystyöhön osallistuvat ja siitä kiinnostuneet.

Opetushallitus on saanut neljän vuoden hankerahoituksen EU:n Erasmus+ -ohjelmasta. Hankkeella edistetään ammatillisen koulutuksen laatua EU-komissioin suositusten ja EQAVET-viitekehyksen suuntaisesti. 

Yhdessä hankkeen työpaketeista kehitetään valtakunnalliset ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan toimeenpanon indikaattorit ja seurantajärjestelmä. Tähän mennessä on luonnosteltu indikaattoreita kestävyystiekartan eri osa-alueille. Indikaattoreiden on tarkoitus piirtää tilannekuvaa koulutuksen järjestäjien kestävyystiekartan toimeenpanosta sekä tukea koulutuksen järjestäjiä heidän kestävyystyössään.

Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. 

Alustava ohjelma

  • EQAVET-hanke pähkinänkuoressa
  • Kestävyysindikaattoriluonnoksen esittely
  • Yhteistä työskentelyä indikaattoreista
  • Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

 

Euroopan unionin osarahoittama
ILMOITTAUDU

Aika ja paikka

6.6.2024 14.00 – 15.30
1,5 tuntia

Ilmoittautumisaika

25.3.2024 – 5.6.2024 klo 16:15