Laadukas asuntolatoiminta

Webinaari Erityinen tuki Hyvinvointi Laatu ja kehittäminen Opetus ja ohjaus Oppimisympäristö Tasa-arvo ja osallisuus Turvallisuus Ammatillinen koulutus

Tervetuloa kuulemaan asuntolatoiminnan laatusuosituksista tiistaina 23.4.2024 klo 14.30-15.30 (Teams). Tapahtuma on suunnattu asuntoloiden toiminnasta vastaaville ja asuntolaohjaajille laadukkaan asuntolatoiminnan toteutuksen tueksi sekä toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Opetushallitus on yhdessä SAKU ry:n ja koulutuksen järjestäjien kanssa laatinut suositukset laadukkaalle asuntolatoiminnalle, ja tapahtuma on suositusten toimeenpanon tukea. Laadukas asuntolatoiminta muodostuu jatkuvasta kehittämisestä, johon osallistuvat ohjaajien ja asukkaiden lisäksi myös oppilaitoksen muu henkilökunta ja johto. Laadukkaassa asuntolatoiminnassa mahdollistetaan asukkaille turvallinen asumis- ja oppimisympäristö, jossa asukas saa tarvittaessa tukea asumiseensa. Yhteisöllisyys, osallisuus ja turvallisuus on tärkeä osa asuntolatoimintaa.

Ohjelma

  • Asuntolatoiminnan laatusuositusten esittely, Tarja Heikkinen ja Tiina Kärkkäinen, OPH
  • Asuntolatoiminnan itsearviointia laatusuositusten mukaisesti
  • Yhteistä keskustelua ja hyvien käytänteiden jakamista

 

Muutokset ohjelmaan mahdollisia, ilmoittautuminen tilaisuuteen 21.4. mennessä. Teams-linkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille ilmoittautumisajan jälkeen. Tilaisuutta ei tallenneta. Esitysmateriaalit toimitetaan jälkikäteen tapahtumailmoitukseen.

Lisätietoa:

opetusneuvos Tarja Heikkinen
erityisasiantuntija Tiina Kärkkäinen

Ilmoittautuminen 21.4. mennessä

Aika ja paikka

23.4.2024 14.30 – 15.30

Ilmoittautumisaika

26.3.2024 – 21.4.2024 klo 23:59