Loisto-Tindra ja Reimari -verkostojen yhteinen webinaari

Webinaari Esiopetus Varhaiskasvatus

HUOM! Webinaarin ajankohta on siirretty torstaille 15.2.2024. Kellonaika on sama. Mikäli olet ilmoittautunut jo aiemmin, niin ethän ilmoittaudu uudelleen. 1.2 tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetetään automaattisesti kutsulinkki 15.2 tilaisuuteen.  

-- -- -- --

Järjestämme toista kertaa Opetushallituksen varhaiskasvatuksen verkostojen kehittämiswebinaarin. Webinaari järjestetään Teamsissa ja kielenä on pääsääntöisesti suomi. 

Webinaarin tavoitteena on lisätä yhteistyötä Loisto-Tindra ja Reimari- verkostojen välille sekä tietoisuutta verkostojen toiminnasta. Verkostowebinaariin ovat tervetulleita mukaan myös uudet verkostoihin osallistumista suunnittelevat kunnalliset ja yksityiset varhaiskasvatuksen järjestäjät sekä esiopetuksen toimijat. 


Ohjelma (muutokset mahdollisia)

Tervetuloa ja päivän ohjelma ja Opetushallituksen ajankohtaista –katsaus  

Verkostotyöskentely, koordinaattorien tehtävät sekä kokemuksia ja vuoropuhelua paikallisesta verkostotyöstä 

Tauko

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin ja toimintamallien kehittäminen ja keventäminen  
Olemmeko juurtuneet liikaa joihinkin käytäntöihin? Tunnistammeko ratkaisuja, jotka eivät enää toimi tai jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia? Toimintakulttuuria kehitettäessä on välillä hyvä pysähtyä tarkastelemaan mm. yhteisiä toimintatapoja ja lomakkeita.  

Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen ja ohjaaminen 

Loppupuheenvuoro   

- Tule kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista sekä verkostotyöskentelyyn liittyvistä asioista! 


Lisätietoa varhaiskasvatuksen verkostoista
Varhaiskasvatuksen kehittämisverkostot Loisto-Tindra ja Reimari ovat toimineet jo useamman vuoden ajan. Verkostojen avulla vahvistetaan varhaiskasvatuksen kansallista kehittämistä lainsäädännön ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Tavoitteena on luoda kehittämiselle yhtenäiset rakenteet niin kansallisesti kuin paikallisesti, lisätä ja vahvistaa varhaiskasvatuksen toimijoiden kehittämisosaamista sekä kannustaa tavoitteelliseen kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Verkostojen avulla edistetään yhdessä oppimista sekä hyvien käytäntöjen jakamista alueellisesti ja kansallisesti. 

Loisto-Tindra -verkosto tukee varhaiskasvatussuunnitelmien ja esiopetuksen opetussuunnitelmien toimeenpanoa paikallisella tasolla vahvistaen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia.  

Reimari-verkosto keskittyy kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttotaustaisten lasten toisen kielen oppimiseen liittyvää kielitietoista kasvatusta ja opetusta. 
 

Lisätietoja webinaarista Kati.Costiander (a) oph.fi tai varhaiskasvatus (a) oph.fi

Ilmoittaudu webinaariin 1.12.2023 alkaen

Aika ja paikka

15.2.2024 08.15 – 11.45
Teams

Ilmoittautumisaika

1.12.2023 – 13.2.2024 klo 16:15