Moniammatillisen yhteistyön malleja opiskelijan siirtyessä jatko-opintoihin ja työelämään

 

 

Tervetuloa Moniammatillisen yhteistyön malleja opiskelijan siirtyessä jatko-opintoihin ja työelämään- webinaariin

Oppimisen tuen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa 

Moniammatillisen yhteistyön malleja opiskelijan siirtyessä jatko-opintoihin ja työelämään- webinaari on osa Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistämään hallitusohjelman mukaista lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen oppimisen tuen kehittämisohjelmaa. 

Valtionavustusten avulla on tarkoitus selkiyttää ja kehittää oppimisen tuen järjestelmää ammatillisessa koulutuksessa siten, että jokainen saa riittävää ja oikea-aikaista tukea opintoihinsa sekä siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Yhtenä näistä kehittämiskohteista on kehitetään moniammatillisena yhteistyönä tuen malleja niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat eniten tukea jatko-opintovalmiuksiin ja työelämään siirtymiseen.

 

Kohderyhmä 

Tilaisuus on suunnattu Oppimisen tuen kehittämisen ammatillisen koulutuksen hanketoimijoille, joiden hanketoiminta on alkanut 1.1.2024 ja 1.8.2024. 

 

Aloitustilaisuudesta lisätietoa: Ansa Savolainen,anne-maria.savolainen [at] oph.fi ( anne-maria[dot]savolainen[at]oph[dot]fi), 02 95331408

 

Aika ja paikka

5.9.2024 09.00 – 11.00
2 tuntia
Teams

Ilmoittautumisaika

31.5.2024 – 23.8.2024 klo 16:00

Liitteet

Alustavaohjelma