Oikea-aikainen ja oikean laajuinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Tervetuloa oikea-aikaisen ja oikean laajuisen tuen- webinaariin

Oppimisen tuen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa 

Oikea-aikaisen ja oikean laajuisen tuen webinaari on osa Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistämään hallitusohjelman mukaista lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen oppimisen tuen kehittämisohjelmaa. 

Valtionavustusten avulla on tarkoitus selkiyttää ja kehittää oppimisen tuen järjestelmää ammatillisessa koulutuksessa siten, että jokainen saa riittävää ja oikea-aikaista tukea opintoihinsa ja näyttöön valmistautuessa. Oppimisen tuen keskiössä on opiskelija, jonka hyvinvointi, jaksaminen ja opintojen sujuvuus ovat tuen tavoitteina. Hankkeessa on tavoitteena kehittää oikea-aikaisten ja oikean laajuisten pedagogisten tukitoimien toteuttamista. Tuen järjestämisessä pyritään varhaiseen puuttumiseen kehittämällä tuen muotoja ja tuen toteutusta eri tutkintomuodoissa, tutkinnon osissa ja eri oppimisympäristöissä. 

 

Kohderyhmä 

Tilaisuus on suunnattu Oppimisen tuen kehittämisen ammatillisen koulutuksen hanketoimijoille, joiden hanketoiminta on alkanut 1.1.2024

 

Tilaisuudesta lisätietoa: Ansa Savolainen,anne-maria.savolainen [at] oph.fi ( anne-maria[dot]savolainen[at]oph[dot]fi), 02 95331408

Aika ja paikka

29.4.2024 09.00 – 11.00
2 tuntia
Teams

Ilmoittautumisaika

21.3.2024 – 22.4.2024 klo 16:00

Liitteet

Ennakkoon tutustuttava materiaali
Tutustu ennakkoon Anne Ekrothin, Opetus- ja kulttuuriministeriö, esitykseen "Ammatillisen koulutuksen oppimisen tuen ja ohjauksen järjestämisen kokonaisuus -työryhmän ehdotukset". Esitys on pidetty hankkeen aloitustilaisuudessa 12.3.2024