Oikea-aikainen ja oikean laajuinen tuki lukiokoulutuksessa

Tervetuloa oikea-aikaisen ja oikean laajuisen tuen- webinaariin

Oppimisen tuen kehittäminen lukiokoulutuksessa 

Oikea-aikaisen ja oikean laajuisen tuen webinaari on osa Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistämään hallitusohjelman mukaista lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen oppimisen tuen kehittämisohjelmaa. 

Valtionavustusten avulla on tarkoitus selkiyttää ja kehittää oppimisen tuen järjestelmää  lukiokoulutuksessa siten, että jokainen saa riittävää ja oikea-aikaista tukea opintoihinsa. Oppimisen tuen keskiössä on opiskelija, jonka hyvinvointi, jaksaminen ja opintojen sujuvuus ovat tuen tavoitteina. Hankkeessa on tavoitteena kehittää oikea-aikaisten ja oikean laajuisten pedagogisten tukitoimien toteuttamista. Tuen järjestämisessä pyritään varhaiseen puuttumiseen kehittämällä tuen muotoja ja tuen toteutusta eri tukimuodoissa. 

Kohderyhmä 

Tilaisuus on suunnattu Oppimisen tuen kehittämisen lukiokoulutuksen hanketoimijoille, joiden hanketoiminta on alkanut 1.1.2024 tai 1.8.2024

Tilaisuudesta lisätietoa: Ansa Savolainen, anne-maria.savolainen [at] oph.fi, 02 95331408

Aika ja paikka

2.9.2024 12.00 – 15.00
3 tuntia

Ilmoittautumisaika

28.5.2024 – 23.8.2024 klo 16:00

Liitteet

Ennakkotehtävät
Tutustu hallituksen esitykseen eduskunnalle lukiolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta; Ehdotukset ja niiden vaikutukset,
4.1.1 Oppimisen tuki

Tarkastele oman oppilaitoksesi lukion opetussuunnitelman erityisopetus ja muu oppimisen tuki osuutta. Millaisia kirjauksia opetussuunnitelamassa on erityisopetuksesta sekä muusta oppimisen tuesta.
• tukitoimien tarpeen arviointi
• tukitoimien kirjaaminen henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan
• tuen toteuttaminen
• tuen toteutumisen seuranta ja arviointi
• yhteistyö, vastuut ja työnjako edellä mainituissa asioissa.