Opetushallinnon kurssi 2/2023 Lähitapahtuma

Koulutus Johtaminen ja hallinto Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö
Rivistö vaaleansinisiä istuimia, joiden keskellä on yksi punainen istuin.

Opetushallinnon tutkinnon suorittamiseen valmentava opetushallinnon kurssi on tarkoitettu rehtoriksi tai muihin opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin aikoville opettajille, luottamushenkilöille ja opiskelijoille sekä muille opetushallinnon tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneille.

Opetushallinnon kurssi on suunniteltu niin, että se valmentaa toimimaan kunnan, kuntayhtymän, yksityisten yhteisöjen sekä valtion ylläpitämien oppilaitosten tehtävissä. Kurssilla käydään läpi viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvien esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammattikoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten johtamiseen ja hallintoon liittyviä asioita.

Opetushallinnon kurssi ei ole tutkinnon suorittamisen kannalta pakollinen, vaan opetushallinnon tutkinnon voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä opetushallinnon tutkinnon tutkintovaatimuksissa eli tutkinnon perusteissa mainittu kirjallisuus ja lainsäädäntö.

Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinnon suorittaminen osoittaa yksiselitteisesti, että henkilöllä on riittävä rehtorin tehtävässä edellytettävä opetushallinnon tuntemus (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998, 2§). Linkki asetukseen.

Opetushallinnon kurssilla käydään läpi opetustoimen hallintoa koskeva keskeinen lainsäädäntö. Käsittely on soveltavaa ja tapahtuu rehtorin tehtävän näkökulmasta olennaisimpaan keskittyen. Lisäksi kurssilla paneudutaan ajankohtaisiin koulun/oppilaitosten ja opetustoimen kysymyksiin.

Ohjelma 

A-OSA: HALLINNON PERUSTEET 15.-17.11.2023 

15.11.2023 Rehtorin tehtävät, koulutuksen lainsäädäntö ja kunnallishallinto

8.30–9.15
Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.15–9.40
Opetushallinnon kurssin avaus
opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke, Opetushallitus

Opetushallinnon kurssin ja tutkinnon käytännön järjestelyistä
tapahtumatuottaja Jari Kiriloff, Opetushallitus

9.40–10.30
Opiskeluvinkkejä opetushallinnon tutkinnon juridiikan opiskeluun
opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke, Opetushallitus

Rehtorin asema ja tehtävät
opetusneuvos Tiina Luomanen, Opetushallitus

10.30–10.45
Tauko

10.45–12.00
Edelliset aiheet jatkuvat

12.00–13.00
Tauko (lounas)

13.00–14.20
Koulutuksen lainsäädännön pääpiirteet
• Sivistykselliset perusoikeudet
• Koulutusjärjestelmä ja koulutuksen ohjaus
• Opetushallinto
• Koulutuksen järjestäminen
juristi Olli Korhonen, Opetushallitus

14.20–14.40
Iltapäiväkahvi 

14.40–15.15
Koulutuksen lainsäädännön pääpiirteet
• Oppivelvollisuus
• Oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet
juristi Olli Korhonen, Opetushallitus

15.15–16.00
Kunnallishallinto
• Kunnallinen itsehallinto
• Kunnan hallinto-organisaatio ja hallintomenettely
juristi Heidi Ruonala, Opetushallitus

16.11.2023 Yleishallinto, julkisuus ja tietosuoja

9.00–10.00
Yleishallinto
• Hyvä hallinto
• Hallintoasian käsittely
• Oikeussuoja
kouluneuvos Petri Heikkilä, Opetushallitus

10.00–10.20
Kahvi

10.20–12.00
Edelliset aiheet jatkuvat

12.00–13.00
Tauko (lounas)

13.00–14.20
Julkisuus ja salassapito, henkilötietojen käsittely
• Asiakirjojen julkisuus
• Tietosuojasäännökset
kouluneuvos Petri Heikkilä ja juristi Heidi Saari, Opetushallitus

14.20–14.40
Iltapäiväkahvi

14.40–16.00
Edelliset aiheet jatkuvat

17.11.2023 Opetustoimen rahoitusjärjestelmä ja tiedonkeruut

9.00–10.10
Työskentelyjakson teemat
• Valtiontalouden ja kuntatalouden perusteet
• Opetustoimen talouden ohjaus
• Opetustoimen rahoitus
kouluneuvos Antti Markkanen, Opetushallitus

10.10–10.30
Kahvi

10.30–12.00
Edelliset aiheet jatkuvat

12.00–13.00
Tauko (lounas)

13.00–14.20
Koulutuksen järjestäjän rahoitus
• Rahoituspäätökset ja raportit sekä oikaisut
• Rahoitukseen liittyvät tiedonkeruut ja tietojen raportointi
kouluneuvos Antti Markkanen, Opetushallitus

14.20–14.40
Iltapäiväkahvi

14.40–16.00
Edelliset aiheet jatkuvat

B-OSA: REHTORIN JOHTAMISROOLIT 17.-19.1.2024

17.1.2024 Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana

8.30–9.15
Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.15–9.30
Avaus
tapahtumatuottaja Jari Kiriloff, Opetushallitus

9.30–12.00
Työskentelyjakson teemat
▪ SORA-säännökset
▪ Uskonnolliset tilaisuudet
▪ Koulun retket
▪ Tekijänoikeudet opetuksessa
▪ Mobiililaitteiden käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet opetuksessa
juristi Olli Korhonen ja opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke, Opetushallitus

Tauko klo 10.30-10.45

12.00–13.00
Tauko (lounas)

13.00–14.20
Työskentelyjakson teemat
▪ Yritysyhteistyö, markkinointi, sponsorointi
▪ Turvallinen opiskeluympäristö ja järjestyssäännöt
▪ Opetustoimen lakisääteiset suunnitelmat
▪ Varautuminen häiriö- ja poikkeusoloihin
juristi Olli Korhonen ja opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke, Opetushallitus

14.20–14.40
Iltapäiväkahvi

14.40–15.15
Edelliset aiheet jatkuvat

15.15–16.00
Ojentamis- ja puuttumiskeinot sekä turvaamistoimet
juristi Olli Korhonen, Opetushallitus

18.1.2024 Rehtori koulun toiminnasta vastaavana pedagogisena johtajana

8.30–12.00
Hyvinvoiva oppilaitosyhteisö
▪ Opiskeluhuolto uudistui: Yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto
▪ Moniammatillinen yhteistyö ja tiedonkulku
▪ Oppilas- ja opiskelijahuollon suhde pedagogiseen tukeen
▪ Opetushenkilöstön ilmoitusvelvollisuudet
▪ Kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa
opetusneuvos Kristiina Laitinen, Opetushallitus

10.00–10.20
Kahvi

10.20–12.00
Edelliset aiheet jatkuvat

12.00–13.00
Tauko (lounas)

13.00–13.45
Perusopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmä, paikallinen opetussuunnitelma ja oppilaan arviointi
opetusneuvos Tiina Luomanen, Opetushallitus

13.45–14.30
Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmajärjestelmä, paikallinen opetussuunnitelma ja oppimisen arviointi
opetusneuvos, yksikön päällikkö Petri Lehikoinen, Opetushallitus

14.30–14.45
Iltapäiväkahvi

14.45–15.30
Ammatillisen koulutuksen johtaminen
opetusneuvos, yksikön päällikkö Marko Aaltonen, Opetushallitus

15.30–16.15
Kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden tukeminen
opetusneuvos Katri Kuukka, Opetushallitus

19.1.2024 Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

9.00–10.10
Aamupäivän teemat
▪ Palvelussuhdelajit ja niiden keskeiset erot
▪ Virkamiehen ja työntekijän oikeusasema
▪ Rehtorin ja opettajan rikos- ja vahingonkorvausoikeudellinen vastuu
▪ Viran perustaminen
▪ Virantäyttömenettely
▪ Yleiset nimitysperusteet ja kelpoisuusvaatimukset
▪ Rikostaustalain tarkoitus ja soveltaminen
kouluneuvos Petri Heikkilä, Opetushallitus

10.10–10.30
Kahvi

10.30–12.00
Edelliset aiheet jatkuvat

12.00–13.00
Tauko (lounas)

13.00–14.20
Iltapäivän teemat
▪ Palvelussuhteen kesto ja päättyminen
▪ Palvelussuhteen irtisanominen ja purkaminen
▪ Uudelleensijoitus- ja -koulutusvelvoite
▪ Työpaikan lakisääteiset henkilöstöä koskevat suunnitelmat
kouluneuvos Petri Heikkilä, Opetushallitus

14.20–14.40
Iltapäiväkahvi

14.40–15.45
Edelliset aiheet jatkuvat

15.45
Kurssin päätös

*** Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme antamaan seuraavat tiedot:

  • laskutusosoite (kotiosoite/työpaikan sähköinen laskutusosoite)
  • sähköpostiosoite 
  • sekä mahdollinen erityisruokavalio.

Osallistumismaksu sisältää osallistumisen opetukseen etäyhteyden välityksellä sekä sähköisesti jaettavat luentomonisteet. Lähetämme etäyhteyslinkin ja tarkemmat ohjeet osallistujille ennen tilaisuutta sähköpostilla.

Osallistujamäärä on rajallinen lähitoteutuksessa, osallistujat otamme ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomaathan, että kurssi saattaa täyttyä jo ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, joten ilmoittauduthan ajoissa.

Kurssimaksun laskutus tapahtuu kokonaisuudessaan A-osan jälkeen marraskuussa.

Kurssimaksuun ei sisälly varsinaista opetushallinnon tutkinnon tutkintomaksua, eikä tutkintomaksua voida laskuttaa kurssimaksun yhteydessä.

Eri kurssien A- ja B-jaksoja ei voi yhdistää keskenään.

Jokaisen on ilmoittauduttava myös varsinaisen opetushallinnon tutkinnon suorittajaksi. Tutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan myös tutkintomaksu. Kurssilaisten ei tarvitse ilmoittautua tutkintoon ennen valmentavan kurssin alkua. Kurssilla asiasta kerrotaan tarkemmin.

Peruutusehdot

Tutustu peruutusehtoihin ennen kurssille ilmoittautumista, sillä ilmoittautuminen on sitova.

10–3 päivää ennen A-osan kurssijaksoa tehdystä peruutuksesta veloitamme 30 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen tai jätetään kokonaan tekemättä, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus tehdään sähköpostilla koulutuspalvelut [at] oph.fi (koulutuspalvelut[at]oph[dot]fi).

Lisätiedot

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Ota yhteyttä sähköpostitse: koulutuspalvelut [at] oph.fi (koulutuspalvelut[at]oph[dot]fi) 

Ilmoittaudu

Aika ja paikka

17. – 19.1.2024
15.-17.11.2023 (A-osa, Paasitorni) ja 17.-19.1.2024 (B-osa, Opetushallitus)
Helsinki Congress Paasitorni , Helsinki
Paasivuorenkatu 5 A
00530 Helsinki
Map link
Opetushallitus , Helsinki
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki
Map link

Ilmoittautumisaika

3.1.2023 – 10.11.2023 klo 23:59

Osallistumismaksu

815 € + alv 24 % / hlö