OPH Educa-messuilla 26.–27.1.2024

Seminaari Koulutuksen kehittäminen Opettajat ja kasvattajat

Tule tapaamaan meitä opetus- ja kasvatusalan suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan Educaan! Messut ovat avoinna perjantaina 26.1. klo 10–19 ja lauantaina  27.1. klo 10–17. Educan ohjelma koostuu korkeatasoisista luennoista, messuosastojen ohjelmasta ja alan näyttelystä. Tapahtuman pääteemana on Kohdataan – opettajat, oppijat, rehtorit, johtajat, vanhemmat.

Nähdään messuosastoillamme!

Päämessuosastomme löytyy Messukeskuksesta läheltä Opettajan olohuonetta (osastopaikka 6m60). Osastolla tapaat  talomme asiantuntijoita, kuulet Erasmus+ - ja NordPlus-ohjelmista ja pääset myös tutustumaan OPH Oppimateriaalit -kustantamomme oppimateriaaleihin ja julkaisuihin.  Kerromme osasto-ohjelmastamme lähempänä itse tapahtumaa. 

Hörnanissa olemme mukana puhtaasti ruotsinkielisellä ohjelmalla. Löydät osastomme Hörnanista läheltä TIETO-lavaa (osastopaikka 6p21). Opetushallitus näyttäytyy messuilla vahvasti kaksikielisenä myös pääosastollaan.    

Ohjelmamme Educassa 

Näymme ja kuulumme messuilla sekä kotimaisella (suomi, ruotsi) että kansainvälisellä ohjelmalla. Ohjelmamme nostavat esiin strategisesti keskeisiä teemojamme, kuten tekoäly opetuksen tukena ja lukiokoulutuksen laatu.

Equity-lavan kansainvälistä ohjelmaa voi seurata paikan päällä, mutta ohjelma myös striimataan ulkomaalaisten kävijöiden katseltavaksi. 

Lavaohjelma 

Perjantai 26.1.2024 / TAITO-lava

Klo 11.15–11.30 Avaimia laadukkaaseen varhaiskasvatukseen

Laadukas, inklusiivinen oppimisen polku on tärkeä tavoitteemme. Samalla on kyse melkoisen laajasta kokonaisuudesta. Mitä inkluusiolla tarkoitetaan? Mistä aineksista laatu koostuu? Tule mukaan kuulemaan OPH:n asiantuntijoita ja kokoamaan avaimia omaan työhösi.  

Asiantuntijoina opetusneuvokset Kati Kaplin-Sainio ja Arja-Sisko Holappa.

Klo 11.30–11.45 Tarinoiden lumoa ja lukemisen iloa  

Lukeva varhaiskasvatus -toimintatapa tarjoaa monilukutaidon materiaaleja ja täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Toimintatapa tukee myös varhaiskasvatuksen yhteistyötä sekä huoltajien että kirjastojen kanssa. Ohjelmassa esitellään myös eteiskirjaston konsepti. Tule kuulemaan hyviä vinkkejä siitä, miten edistät lukemista omassa työssäsi ja miten voit rakentaa oman eteiskirjaston.

Esiintyjinä asiantuntija Niina Mähönen ja opetusneuvos Elisa Helin  

Perjantai 26.1.2024 / TIETO-lava

Klo 12.15–12.50 Mikä rehtoria ja opettajaa auttaa kiinnittymään kouluun?

Perusopetuksen toivottu tulevaisuus rakentuu laadukkaan pedagogiikan ja yhteisöllisen hyvinvoinnin kohtaamisesta. Hyvinvoivalla rehtorilla ja opettajalla on parhaat edellytykset kehittää koulun toimintakulttuuria, joka auttaa oppilaita kiinnittymään kouluun ja saavuttamaan hyviä oppimistuloksia. Tule kuulemaan, miten rakennetaan toimintakulttuuria, joka lisää kasvatus- ja koulutusalan pito- ja vetovoimaa ja koko yhteisön hyvinvointia?  

Asiantuntijoina opetusneuvos Tiina Luomanen ja opetusneuvos, yksikön päällikkö Lucina Hänninen.

Klo 12.50–13.00 Cygnaeus-palkinnon jako 

Cygnaeus-palkinto on arvostettu, vuodesta 1981 jaettu palkinto opetuksen tai kasvatuksen saralla ansioituneelle suomalaiselle henkilölle tai yhteisölle. Kuka tai ketkä palkinnon saavat tänä vuonna?  

Palkinnon jakaa Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä

Lauantai 27.1.2024 / TIETO-lava

Klo 10.30–10.50 Työn iloa ja innovaatioita Erasmus+ yhteistyöllä 

Erasmus + -ohjelma tukee monin tavoin uusien kokeilujen ja innovaatioiden toimeenpanoa kouluissa ja oppilaitoksissa. Tule kuulemaan esimerkkejä siitä, mitä kansainvälisessä yhteiskehittämisessä on saatu aikaiseksi. Innostavia kokemuksiaan kertovat eurooppalaisen innovatiivisen opetuksen palkinnon (the European Innovative Teaching Award) saaneen Siilinjärven koulun rehtori Olli Lipponen ja eTwinning Label -palkinnon saaneen Kärpäsen koulun opettaja Lea Smolander. Asiantuntijoina mukana myös opetusneuvos, yksikön päällikkö Sirpa Holmström ja vastaava asiantuntija Sirkka Säikkälä.

Klo 10.50–11.15 Osaamismerkit vapaan sivistystyön uudistamisessa 

Vapaan sivistystyön opintoja on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa entistä laajemmin. Tule kuuntelemaan, mitä vapaan sivistystyön osaamisperusteisuustyöllä on saatu aikaan ja millä tavoin kansalliset perustaitojen osaamismerkit ja muut työkalut palvelevat osaamisen kehittämistä ja käynnissä olevaa jatkuvan oppimisen uudistamista. Lisäksi kerromme palveluistamme ja työkaluistamme, joita tarjoamme kansainvälistymisen tueksi.

Esiintyjinä opetusneuvos Heikki Tulkki ja asiantuntija Alma Smolander.

Klo 11.30–12.15 Pienet osaamiskokonaisuudet – miten hyödyntää niitä ammatillisessa koulutuksessa? 

Pienillä osaamiskokonaisuuksilla (microcredentials) vahvistetaan jatkuvan oppimisen edellytyksiä ja vastataan alueelliseen työvoimatarpeeseen. Paneelikeskustelussamme pieniä osaamiskokonaisuuksia ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia tarkastellaan yksilön, koulutuksen järjestäjän ja työelämän näkökulmista. 

Paneelikeskusteluumme osallistuvat yli-insinööri Tomi Ahokas Opetushallituksen Ammatillinen koulutus -yksiköstä, koulutusasiantuntija Moona Naakka Kaupan liitosta, opettaja Jasmiina Romppanen Stadin AO:sta, opiskelija Minna Nummenaho-Prestipino Stadin AO:sta sekä yksikön päällikkö, opetusneuvos Marko Aaltonen Opetushallituksen Ammatillinen koulutus -yksiköstä. Keskustelua johdattelevat opetusneuvokset Minna Taivassalo ja Tuija Artama

Lauantai 27.1.2024 / Tila 103

Klo 10.45–11.30 Tekoäly opetuksen tukena 

Tekoälyn mahdollisuudet ja eettiset rajoitukset keskusteluttavat kouluissa ja oppilaitoksissa. Osa opettajista hyödyntää eri tekoälysovellusten mahdollisuuksia aktiivisesti, osa ei ole aiheeseen ennättänyt perehtyä. Kehittyvä tekoäly koskee kaikkia opettajia ja koulutusasteita ja edellyttää yhteistä keskustelua työyhteisöissä. Tervetuloa kuulemaan pohdintoja tekoälyn käytöstä opetuksessa ja hakemaan eväitä oman työyhteisön ammatilliseen keskusteluun. Asiantuntijapaneelissamme ovat mukana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettaja Laura Taittonen, Tampereen kaupunki, Education outreach expert Kari Kivinen, EUIPO/ asiantuntija, Faktabaari, apulaisprofessori Linda Mannila, Tietojenkäsittelytieteen osasto, Helsingin yliopisto sekä lektor och programansvarig PeD Christa Tigerstedt, Yrkeshögskolan Arcada. Keskustelua vetää opetusneuvos Kristian Smedlund. Tilaisuus on kaksikielinen (suomi-ruotsi).  

AI som stöd i undervisningen
Möjligheter med och etiska begränsningar för artificiell intelligens skapar diskussioner i skolor och läroanstalter. En del lärare använder aktivt möjligheterna med olika AI-tillämpningar, medan vissa inte har hunnit fördjupa sig i ämnet. AI under utveckling berör alla lärare och alla utbildningsstadier och förutsätter gemensamma diskussioner inom arbetsgemenskapen. Kom med och ta del av hur AI kan användas i undervisningen och hämta färdkost till arbetsgemenskapens yrkesmässiga diskussion. Diskussionen är tvåspråkig (finsk-svensk).

Paneldiskussion med varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettaja Laura Taittonen, Tampereen kaupunki, Education outreach expert Kari Kivinen, EUIPO / asiantuntija, Faktabaari, Biträdande professor Linda Mannila, Avdelning för datavetenskap, Helsingfors universitet, Lektor och programansvarig PeD Christa Tigerstedt, Yrkeshögskolan Arcada. Diskussionen leds av Kristian Smedlund, UBS.

Klo 11.45–12.15 Mistä on lukioiden laatu tehty?

Lukiokoulutuksen laatustrategia valmistui vuosi sitten. Mitä laatutyölle kuuluu tällä hetkellä? Millaista on laatua varmistava yhteistyö? Muuttuva toimintaympäristö ja kehittyvä toimintakulttuuri haastavat pohtimaan laadukasta opetusta ja oppimista kaikissa lukioissa. Tervetuloa mukaan löytämään laadun avaimia!  

Asiantuntijoina opetusneuvokset Petri Lehikoinen, Kimmo Koskinen ja Teijo Koljonen

Klo 12.15–12.30 Lukion LUDOS-palvelu osaksi Opintopolkua

Vuodesta 2010 asti lukioita palvellut koepankki (suko.oph.fi) uudistuu osaksi Opintopolkua syksyllä 2024. Palvelu sisältää materiaaleja, ohjeita ja todistuspohjia suullisen kielitaidon arviointiin, lukiodiplomeihin ja puheviestintätaitojen päättökokeeseen.  LUDOS-palvelun käyttö on helppoa, ja uudistus tukee opettajien työtä. Tule kuulemaan, mikä muuttuu ja millainen LUDOS- palvelu on.  

Asiantuntijoina opetusneuvokset Anu Halvari, Olli Määttä, Mikko Hartikainen, Minna Harmanen ja Yvonne Nummela.

 

Osastollamme tapahtuu!

Lavaohjelmien lisäksi myös osastollamme tapahtuu! Tule kuulemaan asiantuntijoidemme esityksiä ja keskustelemaan heidän kanssaan ajankohtaisista teemoista. Lämpimästi tervetuloa myös testaamaan uudistettua Oph.fi-sivuston hakua messuosastollemme perjantaina 26.1. Testaukseen menee aikaa noin 15–30 minuuttia. 

Osasto-ohjelma 

Perjantai 26.1.2024

Klo 13.00–14.00: Leikistä vahvuutta inklusiiviseen toimintakulttuuriin
Opetusneuvokset Heidi Sairanen ja Kati Kaplin-Sainio

Klo 14.00–15.00: B1-kielen uudistuvat opetussuunnitelman perusteet perusopetuksessa, esimerkkinä B1-ruotsi
Opetusneuvos Annamari Kajasto

Klo 15.00–16.00: Oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa
Opetusneuvokset Kati Kaplin-Sainio ja Riia Palmqvist

Klo 16.00–17.00: Osallistu ja vaikuta! Opetushallituksen palvelut ja kehittämiseen osallistuminen
Asiakaskokemuspäällikkö Elina Piskonen 

Lauantai 27.1.2024

11.00–12.00: Erasmus+ -ohjelman mahdollisuuksia
Vastaava asiantuntija Sirkka Säikkälä

Klo 12.00–13.00: Tekoäly oppimisessa
Opetusneuvos Päivi Leppänen

Klo 13.00–14.00: Lukeva varhaiskasvatus
Asiantuntijat Niina Mähönen, Lotta-Sofia La Rosa ja Riikka Kaukinen

Rekisteröidy tapahtumaan

Voit rekisteröityä tapahtumaan jo ennakkoon. Tapahtuma on maksuton kaikille rekisteröityneille opetus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisille. 

 

Rekisteröidy tapahtumaan

Aika ja paikka

26. – 27.1.2024
Helsingin Messukeskus , Helsinki
Ratapihantie 17

Ilmoittautumisaika

27.9.2023 – 27.1.2024 klo 17:00