Opinto-ohjauksen aamukahvi 16.2.2024

Infotilaisuus Elinikäinen ohjaus Opetus ja ohjaus Aikuiskoulutus Ammatillinen koulutus Kansalaistoiminta Lukiokoulutus Nuorisotyö Perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö

Tervetuloa opinto-ohjauksen aamukahveille perjantaina 16.2.2024 klo 8.15-9.15!

Helmikuun aamukahveilla aiheena on oppivelvollisuuden toimeenpano asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuun näkökulmasta.

Ohjelma:

  • Oppivelvollisuus lukuina, opetusneuvos Laura Jauhola, Opetushallitus
  • Asuinkunnan valvontavastuut oppivelvollisuuslain näkökulmasta, juristi Heidi Ruonala, Opetushallitus
  • Oppivelvollisuus asuinkunnan näkökulmasta - kuntavalvojan kokemukset, Armi Nurmi, Turun kaupunki 
  • TUVA- ja TELMA- oppivelvollisuuslain näkökulmasta, opetusneuvos Tarja Heikkinen, Opetushallitus 

Ei ennakkoilmoittautumista, esityksiä ei tallenneta. Esitysmateriaalit toimitetaan jälkikäteen tapahtumailmoitukseen. Liity mukaan aamukahveille oheisen Teams-linkin kautta.

Lisätietoa:

opetusneuvos Mia Vartiainen

Kevään 2024 seuraavat opinto-ohjauksen kahvituokiot (klo 8.15-9.15):
15.3.2024 Kulttuurisensitiivinen opinto-ohjaus 
19.4.2024 Osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja ennakointitiedon tulevaisuuden osaamistarpeet 
17.5.2024 Hyvän ohjauksen kriteerien hyviä käytänteitä