Opintojen henkilökohtaistaminen Oppimisen tuen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa

Webinaari Erityinen tuki Henkilökohtaistaminen Oppivelvollisuuden laajentaminen Ammatillinen koulutus

Tervetuloa Opintojen henkilökohtaistamisen webinaariin

Oppimisen tuen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa 

Opintojen henkilökohtaistamisen webinaari on osa Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistämään hallitusohjelman mukaista lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen oppimisen tuen kehittämisohjelmaa. 

Valtionavustusten avulla on tarkoitus selkiyttää ja kehittää oppimisen tuen järjestelmää ammatillisessa koulutuksessa siten, että jokainen saa riittävää ja oikea-aikaista tukea opintoihinsa ja näyttöön valmistautuessa. Yhtenä näistä kehittämiskohteista on kehittää opintojen henkilökohtaistamista niin, että kaikki opiskelijat ja erityisesti oppivelvolliset saavat lain edellyttämät henkilökohtaiset suunnitelmat, riittävän lähiopetuksen, työpaikkaohjauksen, oikea-aikaisen tuen opintoihinsa ja näyttöön valmistautuessa. Kehitetään ohjausta ja tukea opintojen edistämiseen työelämässä oppimisessa, näytöissä ja etäopiskelussa.

 

Kohderyhmä 

Tilaisuus on suunnattu Oppimisen tuen kehittämisen ammatillisen koulutuksen hanketoimijoille, joiden hanketoiminta on alkanut 1.1.2024

 

Aloitustilaisuudesta lisätietoa: Ansa Savolainen,anne-maria.savolainen [at] oph.fi ( anne-maria[dot]savolainen[at]oph[dot]fi), 02 95331408

Aika ja paikka

4.4.2024 09.00 – 12.00
3 tuntia
Teams

Ilmoittautumisaika

28.2.2024 – 28.3.2024 klo 16:00

Liitteet

Ohjelma
Esitysmateriaalit ja pienryhmätyöskentelyn tuotokset