Opiskelijan tuen tarpeen tunnistaminen ammatillisessa koulutuksessa

Verkostotapaaminen Erityinen tuki Koulutuksen kehittäminen Opetus ja ohjaus Ammatillinen koulutus

Tervetuloa opiskelijan tuen tarpeen tunnistamisen  webinaariin

Oppimisen tuen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa 

Opiskelijan tuen tarpeen tunnistamisen-webinaari on osa Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistämään hallitusohjelman mukaista lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen oppimisen tuen kehittämisohjelmaa. 

Valtionavustusten avulla on tarkoitus selkiyttää ja kehittää oppimisen tuen järjestelmää ammatillisessa koulutuksessa siten, että jokainen saa riittävää ja oikea-aikaista tukea opintoihinsa ja näyttöön valmistautuessa. Oppimisen tuen keskiössä on opiskelija, jonka hyvinvointi, jaksaminen ja opintojen sujuvuus ovat tuen tavoitteina. Tähän sisältyy opiskelijoiden ohjauksen ja tukitarpeiden nykyistä systemaattisempi kartoittaminen kaikissa ammattikoulutuksen tutkintomuodoissa (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa). Tuen tarpeen tunnistamisessa ja tuen järjestämisessä pyritään varhaiseen puuttumiseen. Näin parannetaan opiskelijoiden edellytyksiä toisen asteen tutkinnon suorittamiseen ja vahvistetaan opiskelijoiden hyvinvointia. 

 

Kohderyhmä 

Tilaisuus on suunnattu Oppimisen tuen kehittämisen ammatillisen koulutuksen hanketoimijoille, joiden hanketoiminta on alkanut 1.1.2024

 

Tilaisuudesta lisätietoa: Ansa Savolainen,anne-maria.savolainen [at] oph.fi ( anne-maria[dot]savolainen[at]oph[dot]fi), 02 95331408

Aika ja paikka

22.4.2024 14.00 – 16.00
Teams webinaari

Ilmoittautumisaika

18.3.2024 – 16.4.2024 klo 16:00

Liitteet

Alustavaohjelma