Opiskelijan tuen tarpeen tunnistaminen lukiokoulutuksessa

Verkostotapaaminen Erityinen tuki Opetus ja ohjaus Lukiokoulutus

Tervetuloa opiskelijan tuen tarpeen tunnistamisen webinaariin

Oppimisen tuen kehittäminen lukiokoulutuksessa

Opiskelijan tuen tarpeen tunnistamisen -webinaari on osa Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistämään hallitusohjelman mukaista lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen oppimisen tuen kehittämisohjelmaa. 

Valtionavustusten avulla on tarkoitus selkiyttää ja kehittää oppimisen tuen järjestelmää ammatillisessa koulutuksessa siten, että jokainen saa riittävää ja oikea-aikaista tukea opintoihinsa ja näyttöön valmistautuessa. Oppimisen tuen keskiössä on opiskelija, jonka hyvinvointi, jaksaminen ja opintojen sujuvuus ovat tuen tavoitteina. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan vahvuuksien ja oppimisen haasteiden tunnistamista. Tuen tarpeen tunnistamisessa ja tuen järjestämisessä pyritään varhaiseen puuttumiseen. Näin parannetaan opiskelijoiden edellytyksiä toisen asteen tutkinnon suorittamiseen ja vahvistetaan opiskelijoiden hyvinvointia. 

Kohderyhmä 

Tilaisuus on suunnattu Oppimisen tuen kehittämisen lukiokoulutuksen hanketoimijoille, joiden hanketoiminta on alkanut 1.1.2024

Tilaisuudesta lisätietoa: Ansa Savolainen, anne-maria.savolainen [at] oph.fi, 02 95331408

 

Aika ja paikka

29.4.2024 14.00 – 16.00
2 tuntia
Teams webinaari

Ilmoittautumisaika

18.3.2024 – 22.4.2024 klo 16:00