Oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen ja kotoutumiskoulutuksen opiskeluoikeudet KOSKI-palvelussa

Webinaari Kotoutuminen Maahanmuuttajakoulutus Vapaa sivistystyö
Tapahtuma on peruutettu.

Tilaisuuden järjestämisajankohta siirtyy ja se järjestetään samansisältöisenä toisena, myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

Opetushallitus järjestää maanantaina 8.4.2024 klo 12-14 KOSKI-webinaarin, jonka aiheena on kansanopistojen oppivelvollisille suunnattujen koulutusten opiskeluoikeuksien tietojen tallentaminen ja tarkistaminen KOSKI-palvelussa.  Tilaisuudessa keskitymme erityisesti vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen sekä kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteen mukaisiin koulutuksiin ja näiden tietojen tallentamiseen ja tarkistamiseen.  Webinaarissa käymme läpi myös KOSKI-palvelun yleisiä toimintaperiaatteita, Virkailijan Opintopolun palveluiden ja KOSKI-palvelun käyttöoikeuksia ja käyttäjähallintaa. 

Webinaari on suunnattu erityisesti niille kansanopistoille, joiden järjestämissä vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen tai kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteen mukaisissa koulutuksissa opiskelee oppivelvollisuuttaan suorittavia nuoria. 

Esitysosuuden jälkeen tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua tilaisuuteen liittyvistä aiheista.

Tilaisuus järjestetään Teamsissa, eikä siihen ole ennakkoilmoittautumista. Tilaisuus tallennetaan ja webinaaritallenne tulee tilaisuuden jälkeen saataville eDuuni-wikiin.  Tallennetta sekä eDuuni-wikissä julkaistua esitysmateriaalia voi vastaisuudessa käyttää kansanopistojen KOSKI-käyttäjien koulutusmateriaalina.

Löydät eDuuni-wikissä julkaistavat linkit Teams-tapahtumaan sekä esitysmateriaaleihin tämän tapahtuman Linkit-osiosta.

Lisätietoa tilaisuudesta saat KOSKI-asiakaspalvelusta:
koski(a)opintopolku.fi