Väliselvityksen laatimisen ohjeistus_ Oppimisen tuen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa

Oppimisen tuen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa hanketoimijoiden tulee laatia  Opetushallitukselle väliselvitys avustuksen käytöstä, hankkeen toteuttamisesta ja kustannuksista. 

Väliselvityksen tarkoituksena on jo hankeaikana antaa kuva hankkeen etenemisestä sekä mahdollistaa hankkeessa syntyneiden kokemusten, tulosten ja tuotosten kerääminen kesken hankekauden.  Väliselvityksellä varmistetaan avustuksen käytön oikeellisuus, kuvataan toteutunutta hanketoimintaa rahoittajalle ja muille rahoittajan päättämille tahoille sekä kerätään hanketoiminnan tähänastisia tuloksia ja vaikutuksia koulutuksen kehittämiseksi. Väliselvityksessä arvioidaan hanketta suhteessa hakemuksessa esitettyihin tavoitteisiin ja suunnitelmiin. 

Hanketoimijoiden tulee toimittaa väliselvitys viimeistään 31.10.2024.

Väliselvitys annetaan valtionavustusjärjestelmän välilomakkeella. Väliselvityksen laatimiseen järjestetään INFO-tilaisuus 5.6. 2024 klo 10-11.  

HUOM! Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista. Linkki tilaisuuteen löytyy sivun oikeasta laidasta. 

INFO-tilaisuuden materiaali tulee jakoon hankesivulle ja tälle tapahtumasivulle. 

 

Aika ja paikka

5.6.2024 10.00 – 11.00
1 tunti