Yleissivistävän koulutuksen KOSKI-ja Valpas-klinikka

Infotilaisuus Webinaari Aikuiskoulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö

Yleissivistävän koulutuksen KOSKI- ja Valpas -klinikat jatkuvat keväällä  perjantaista 19.1.2024 klo 9.30 alkaen. 

Yleissivistävän koulutuksen klinikat järjestetään joka toinen viikko perjantaisin klo 9.30-10.30 Teams-kokouksina. Klinikoiden tarkoitus on olla avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa koulutuksen järjestäjät voivat esittää KOSKI- ja Valpas- palveluihin liittyviä akuutteja ja ajankohtaisia kysymyksiä.Tilaisuuksissa ei ole ennalta määrättyä agendaa eikä valmisteltuja esitysmateriaaleja, vaan tilaisuuksien sisältö määräytyy osallistujien esittämien kysymysten ja esiin nostamien aiheiden perusteella.

Yleissivistävän koulutuksen klinikoilla palveluihin liittyvää neuvontaa ovat klinikoilla antamassa KOSKI- ja Valpas-palveluiden asiantuntijat. Myös esi- ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen asiantuntijat ovat paikalla vastaamassa koulutuksen järjestäjien ja KOSKI-käyttäjien esittämiin kysymyksiin. 

KOSKI-klinikat ovat esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen toimijoiden lisäksi avoimia myös vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille, taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjille, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) hankintana rahoitettua muuta kuin säänneltyä koulutusta järjestäville koulutustoimijoille ja näiden toimijoiden KOSKI-käyttäjille.

Teams-kestolinkit yleissivistävän klinikoille sekä klinikoiden tapahtumakalenteri löytyvät eDuuni-wikistä. Huomaathan, että vuoroviikoin järjestettäville yleissivistävän koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen klinikoille on erilliset Teams-linkit!

Lisätietoa klinkoista saat KOSKI-tiimiltä:
koski(at)opintopolku.fi