Hyppää pääsisältöön

Tapakasvatus


Tapakasvatus on yksi sekä esi- ja perusopetuksen että toisen asteen koulutuksen kokonaisuuksista, joka läpäisee kaikki oppiaineet ja koulun toimintakulttuurin. Opetushallitus kannustaa kouluja osallistumaan tapakasvatusviikkoon viikolla 38. Tapakasvatuksen teemaviikko on tilaisuus yhdistää oppilaiden osallistuminen sekä tapakulttuurin opettaminen kouluissa.

Nykymaailmassa korostuvat sosiaaliset-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Tapojen tunteminen kasvattaa itseluottamusta ja vahvistaa uskoa omaan pärjäämiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Mitä on tapakasvatus?

Tapakasvatuksen avulla pyritään sitouttamaan kouluja tapakasvatukseen ja luomaan ymmärrystä hyvien tapojen merkityksestä yhteiskunnassa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tapakasvatus on koko koulun asia

Opetushallituksen haastattelussa opettaja Leila Säteri kertoo, mitä etuja tapakasvatus tuo tullessaan ja antaa käytönnön esimerkin siitä, miten hyvää käytöstä ja tapoja voi opetella.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ensivaikutelmasta jää muistijälki

Tapaseuran puheenjohtaja Kaarina Suonperä tervehtii tapakasvatusviikon kasvattajia ja nuoria muistuttaen hyvien tapojen merkityksestä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ajatuksia ja näkemyksiä tapakasvatuksesta

Eri alojen asiantuntijat ovat kirjoittaneet tapakasvatuksen merkityksestä, tarpeellisuudesta ja läsnäolosta omassa elämässä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tavattomasti tapoja

Tapakasvatuksesta kirjoitetuissa artikkeleissa tapakasvatustyyli keskustelee tulevaisuuden osaamistarpeiden ja nykypäivän tapakasvatuksen ajatusten sekä tarpeiden kanssa.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Tilannetaju ja tapataituruus -teemaviikko

Koulut voivat hyödyntää tilannetaju ja tapataituruus -teemaa tapakasvatusviikolla monialaisena oppimiskokonaisuutena. Jokaiselle tapakasvatusviikon päivälle on oma alateemansa, joiden avulla voidaan pohtia, mitä hyvät tavat tarkoittavat eri tilanteissa ja ympäristöissä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tapakasvatustarinat esiopetuksessa ja vuosiluokilla 1–2

Tarinassa seikkailevat erilaiset linnut, joista kertova tarina voidaan esittää luettuna jatkosatuna, piirrossatuna tai nukketeatterin keinoin elävöitettynä. Lisäksi jokaisen päivän kohdalta löydät tekstiin liittyviä tehtäviä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tapakasvatustarinat vuosiluokilla 3–6

Jatkokertomus sisältää sekä huumoria että ripauksen mystiikkaa. Tarinan viitekehyksenä on matka leirikouluun ja henkilöinä ryhmä kuudesluokkalaisia sekä yhden oppilaan isoäiti. Tekstin yhteydestä löydät tehtäviä opetuksen tueksi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tapakasvatustarinat vuosiluokilla 7–9

Kertomus etenee nuortenkirjatyyppisenä jatkokertomuksena viiden päivän TET-harjoittelusta, jonka yhdeksäsluokkalainen Santtu suorittaa syyskuussa SuperSound Finlandissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Pelit

Opetushallitus on tuottanut kaksi lautapeliä vuosiluokille 1-2 ja 3-6. Pelit on tehnyt kirjailija Kirsti Manninen ja luokanopettaja FM Laura Manninen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Elokuvatehtävät

Opetushallitus ja Koulukino ovat tuottaneet yhdessä elokuviin pohjautuvia tapakasvatuksen oppimistehtäviä.