Hyppää pääsisältöön

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus


Tasa-arvolain tarkoitus on sukupuolten tasa-arvon parantaminen, sukupuoleen perustuvan syrjinnän estäminen ja naisten aseman parantaminen erityisesti työelämässä. Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on turvata yhdenvertainen kohtelu ja estää syrjintä kaikenlaisilla perusteilla. Molemmat lait velvoittavat oppilaitoksia laatimaan suunnitelmat, jotka edistävät oppilaitoksissa tehtävää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Nämä sivut tukevat oppilaitoksia toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain velvoitteet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain velvoitteet

Sivulla esitellään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain velvoitteet, kuten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen, sekä esitellään erilaisia ohjeita, oppaita ja muuta tukea velvoitteiden toteuttamiseksi.

Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus

Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus

Käsitykset sukupuolten tehtävistä, rooleista ja työnjaosta ovat aina sidoksissa kulttuuriin, yhteiskuntaan ja yhteisöön. Lähtökohtaisesti sukupuoli ei ole pelkkää biologiaa. Sivulla avataan sukupuolitietoista opetusta ja ohjausta sekä ohjataan erilaisten oppaiden ja muiden ohjeistusten pariin.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Ammatillinen koulutus tukee opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ammatillisilla koulutuksen järjestäjillä on merkittävä rooli tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan edistämisessä.

Materiaaleja, oppaita ja suosituksia

Puhutaan suostumuksesta! -oppaan violetinsävyinen kansikuva
Amnestyn ihmisoikeuskasvatusmateriaali kannustaa keskustelemaan seksuaalioikeuksista sekä toimimaan suostumuskulttuurin vahvistamiseksi. Materiaali koostuu suostumusta ja seksuaalioikeuksia käsittelevästä taustatiedosta, yli 20 osallistavasta harjoituksesta sekä toimintavinkeistä nuorille aktivisteille. Harjoitukset on suunnattu toteutettaviksi erityisesti yläkoulussa ja toisella asteella.
Tyttö istuu portailla, ihmisiä kulkee ohi
Opetushallituksen johdolla laadittu Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella -opas tarjoaa esimerkkejä siihen, miten oppilaitoskohtaista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä on mahdollista kehittää.
Kansikuva Tasa-arvokasvatuksessa.fi-portaalista. Kuvassa on kaksi yksinkertaista kasvia. Toinen on vaaleanpunaisen sävyissä, toinen oranssi ja vihreä.
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANEn ylläpitämä Tasa-arvokasvatuksessa.fi tukee henkilökunnan tasa-arvotyötä oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa. Portaali on suunnattu erityisesti varhaiskasvatus- ja opetustyötä tekeville ammattilaisille.

Lisää aiheesta

Turvallisuusopas

Turvallisuusopas

Turvallisuusopas tarjoaa konkreettisia malleja kokonaisturvallisuuden suunnitteluun, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä suunnitelmien yhteensovittamiseen ja käyttöönottamiseen.

Tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuus

Tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuus

Mikä on peruskoulun tehtävä ja lupaus tästä 40 vuotta eteenpäin? Millainen koulu antaa lapsille ja nuorille parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuteen ja auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa? Tasa-arvoinen maailman paras peruskoulu vaatii toteutuakseen yhteistä toimintakulttuuria sekä pitkäjänteistä toimintaa.

Lukuliike

Lukuliike

Lukutaidolla luodaan merkityksiä, osallisuuden kokemuksia ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. Lukuliike haastaa suomalaiset tartuttamaan lukuintoa ja varmistamaan, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on riittävä lukutaito.

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus

Sivuille on koottu tietoa demokratian, ihmisoikeuksien ja osallisuuden aihepiireistä sekä materiaaleja aiheiden käsittelylle oppitunneilla.