Hyppää pääsisältöön

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus


Tasa-arvolain tarkoitus on sukupuolten tasa-arvon parantaminen, sukupuoleen perustuvan syrjinnän estäminen ja naisten aseman parantaminen erityisesti työelämässä. Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on turvata yhdenvertainen kohtelu ja estää syrjintä kaikenlaisilla perusteilla. Molemmat lait velvoittavat oppilaitoksia laatimaan suunnitelmat, jotka edistävät oppilaitoksissa tehtävää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Nämä sivut tukevat oppilaitoksia toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä.
alt-text (optional, uses title if not set)

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain velvoitteet

Sivulla esitellään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain velvoitteet, kuten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen, sekä esitellään erilaisia ohjeita, oppaita ja muuta tukea velvoitteiden toteuttamiseksi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus

Käsitykset sukupuolten tehtävistä, rooleista ja työnjaosta ovat aina sidoksissa kulttuuriin, yhteiskuntaan ja yhteisöön. Lähtökohtaisesti sukupuoli ei ole pelkkää biologiaa. Sivulla avataan sukupuolitietoista opetusta ja ohjausta sekä ohjataan erilaisten oppaiden ja muiden ohjeistusten pariin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Ammatillinen koulutus tukee opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ammatillisilla koulutuksen järjestäjillä on merkittävä rooli tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan edistämisessä.

Lisää aiheesta

alt-text (optional, uses title if not set)

Turvallisuusopas

Turvallisuusopas tarjoaa konkreettisia malleja kokonaisturvallisuuden suunnitteluun, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä suunnitelmien yhteensovittamiseen ja käyttöönottamiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuus

Mikä on peruskoulun tehtävä ja lupaus tästä 40 vuotta eteenpäin? Millainen koulu antaa lapsille ja nuorille parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuteen ja auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa? Tasa-arvoinen maailman paras peruskoulu vaatii toteutuakseen yhteistä toimintakulttuuria sekä pitkäjänteistä toimintaa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lukuliike

Lukutaidolla luodaan merkityksiä, osallisuuden kokemuksia ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. Lukuliike haastaa suomalaiset tartuttamaan lukuintoa ja varmistamaan, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on riittävä lukutaito.

alt-text (optional, uses title if not set)

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus

Sivuille on koottu tietoa demokratian, ihmisoikeuksien ja osallisuuden aihepiireistä sekä materiaaleja aiheiden käsittelylle oppitunneilla.